Møde i kommunalbestyrelsen

Tirsdag den 12. november klokken 17.30 afholdes der ordinært kommunalbestyrelsesmøde i Kultursalen, Sambiosen, Pillemarksvej 1

 
Dagsordenen er som følger:
 
Åbent møde
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2019
 • Beslutning om billetpriser og fartplan i 2020 for Sælvig- Hou-ruten
 • Beslutning om udvendig design af hurtigfærgen
 • Beslutning om valg af navn til hurtigfærgen
 • Beslutning om nedlæggelse af § 60 selskab – Færgeselskabet Læsø K/S
 • Beslutning om ændring af åbningstiden i Borgerservice
 • Forslag til indretning af en genbrugsplads i Onsbjerg
 • Ansøgning om udpegning af udviklingsområdet i kystnærhedszonen
 • Forslag til lokalplan nr. 81 – Søholm Opera
 • Drøftelse af bopælspligten på Samsø
 • Efterretningsliste
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser
 
Lukket møde
 • Efterretningsliste
 • Øvrige meddelelser