Færre klimagasser fra affaldet på Harpesdal

Deponiet af tidligere tiders affald på Affaldscenter Harpesdal taber løbende den skadelige klimagas metan til atmosfæren. Et lag kompost (såkaldt Biocover) på deponiet kan nu omdanne metan til CO2, der er 25 gange ’mildere’ som klimagas. Det har taget nogle år at få det til at falde i hak, men anlægget er nu færdigt installeret på Harpesdal – finansieret af Miljøstyrelsen.

Læs artiklen her