Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde
Det meddeles herved, at der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset, Søtofte 10, fredag den 11. oktober 2019 kl. 14.00 - bemærk mødedag og - tidspunkt.
 
Dagensorden til det ekstraordinære bestyrelsesmøde er som følger: 
 
Åbent møde:
 
  • Godkendelse af dagsorden.
  • 1. behandling af Samsø Kommunes Budget 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023.