Social- og Kulturudvalget opfordrer samske kunstnere til at indsende deres bud på to forskellige trofæer til henholdsvis Kultur- og Ildsjælsprisen senest 1. juli 2020. 

 

Social- og Kulturudvalget uddeler hvert år på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september) både en Kulturpris og en Ildsjælspris. Prisuddelingen giver Social- og Kulturudvalget mulighed for at hædre og anerkende Samsøs aktive kultur- og fritidsliv, samt den store frivillige indsats.

  • Kulturprisen tildeles en person, en forening eller en institution, der i det forløbne år har gjort noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø.
  • Ildsjælsprisen tildeles én eller flere personer, der i det forløbne år har gjort sig bemærket ved en frivillig, ulønnet og uselvisk indsats til glæde for andre medborgere eller fællesskabet på Samsø. Det kan også være, at den eller disse personer i kraft af initiativlyst og idérigdom har bidraget til at udvikle det samske samfund ved at skabe positive forandringer.

I øjeblikket modtager prisvinderne vandretrofæer. ”Social- og Kulturudvalget ønsker at give prismodtagerne et varigt minde om deres kåring, og derfor vil vi gerne tilbyde dem at beholde trofæerne permanent,” siger udvalgsformand Ulla Holm. ”Samsø har et stærkt kunstmiljø, og for at støtte op om vores lokale kunstnere opfordrer vi dem til at byde ind med deres bud på trofæer til både Kulturprisen og til Ildsjælsprisen,” tilføjer hun.

Trofæerne bedømmes og udvælges af Social- og Kulturudvalget tirsdag d. 11. august 2020. De vindende kunstnere modtager svar kort derefter, og værkerne vil udgøre trofæerne ved prisuddelingen i en femårig periode.

 

Krav og deadline

Der er ingen krav til den kunstneriske udformning af trofæerne, men trofæerne skal kunne duplikeres, således at de udvalgte trofæer kan bruges fem år frem i tiden. Kulturforvaltningen betaler 2.500 kr. til vinderne pr. trofæ pr. år.

Fotos, skriftlig beskrivelse af værkerne, materialer og udformning m.m. samt CV og beskrivelse af kunstneren sendes til udviklingskonsulent Sarah Heiberg Sestrup på aushs@samsoe.dk. Deadline er 1. juli 2020.