Arbejdet i Samsø Kommune fortsætter - nu i nødberedskab

De forebyggende indsatser mod spredningen af COVID-19 i Samsø Kommune har været i gang i en uge – mange steder fortsætter arbejdet, nu i nødberedskab.

Bortset fra nogle håndværkere i går og hjemme- og sygepleje har det været meget stille på Rådhuset i denne uge. Alle arbejder hjemmefra, så godt det nu kan lade sig gøre. Vi hører om ansatte som både passer børn og arbejder hjemmefra på samme tid. Det er ikke ideelt, men afføder stor respekt. Der er mulighed for nødpasning, men forældrene har været overordentligt gode til at finde andre løsninger. Der kommer kun nogle få børn til nødpasning i dagpleje, børnehave og skole. Foreløbig gælder Regeringens tiltag næste uge ud, men det ligger i kortene at vi må forvente en forlængelse med flere uger.

Regeringen har forhandlet hjælpepakker til erhvervslivet. Det er begrænset hvor meget vi som kommune kan bidrage til dem, men vi er fulgt med mange andre kommuner og betaler regninger før tid for at hjælpe med likviditeten hos vores leverandører. Vi har også åbnet genbrugspladsen igen for erhvervsformål. Det vil dog kun have en meget lille effekt på turistbranchen, som virkelig gennemgår en svær tid i disse uger.

Noget af det sværeste i denne uge har være forbuddet mod besøg på plejehjem og bofællesskab. Det er meget vidtgående at forbyde kontakt mellem børn og forældre og ikke mindst mellem ægtefæller. I løbet af ugen kom der dog klokkeklare instrukser fra sundhedsmyndighederne, at stort set alt besøg var udelukket.

Der er planlagt et kommunalbestyrelsesmøde på tirsdag. Det kan virke mærkeligt at afholde møder nu, men der er et par beslutninger, som kan være svært at udskyde, f.eks. i forbindelse med udbud på bus- og affaldsområdet. Samtidig er politiske møder ikke omfattet af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer. Vi spørger også om kommunalbestyrelsens mening i et par sager om færgefart. Vores hurtigfærge bliver stort set færdig til tiden, men med de rejserestriktioner, der gælder i øjeblikket, har Søfartsstyrelsen ikke mulighed for at rejse til Kina og godkende færgen. Der er ikke udsigt til, at det kan ske foreløbig. Dermed risikerer vi at skulle starte ruten midt i sommersæsonen, og det giver ikke mening. Kommunalbestyrelsen bliver også spurgt om man vil fortsætte med syv dobbeltture på Sælvigruten under Corona-krisen. Besparelsen ved at sløjfe ture er begrænset, men passagertallet på nogle af afgangene er ganske lille.

Vi bliver ind imellem spurgt, om der er Corona-smittede på Samsø. Kommunen får ikke besked om Corona-smittede på øen, da vi ikke er myndighed på området, men i statistikker fremlagt af sundhedsmyndighederne er der ikke registreret Corona-smittede på Samsø. Det udelukker ikke dog, at samsinger kan være smittede, og vi skal hele tiden handle som om alle kan være smittede. Samsø Posten har sat gang i en diskussion om vi skal lukke øen for gæster, hvilket er et hypotetisk spørgsmålet, da færgerne er en del af det kollektive trafiksystem, og vi kan ikke udelukke borgere fra at rejse med færgen.

 

Venlig hilsen
Marcel Meijer og Mogens Wehrs.