Energitiltag sparer både penge og CO2

Effektiv overvågning af elforbruget, ny belysning på skoler og i gadelygter - og en genbrugs-varmepumpe. Det er nogle af de energitiltag, der i det daglige er med til at sikre, at Samsø Kommune hvert år sparer tusindvis af kroner og tonsvis af CO2 ved at være energibevidst

De fleste kender nok til de store linjer i Samsøs grønne energiprofil. Det vil sige de store vindmøller og de lokale varmeværker, der har gjort øen 100 procent CO2-neutral. Og en del kender nok også til planerne om at etablere et biogasanlæg, der blandt andet skal levere biogas til færgen Prinsesse Isabella. Men i det daglige sætter Samsø Kommune også gang i mange mindre projekter, der alle er med til at bevare øens grønne profil og spare kommunen for penge.

Helt konkret sparer Samsø Kommune 578 megawatt-timer om året med de energibesparende tiltag, der er sket de seneste fem år. Det svarer til cirka 500.000 kroner om året, når der omregnes i rene el- og varmepriser.  Og det er ikke kun kommunekassen, der nyder godt af tiltagene.

Der er også godt nyt for klimaet. I både 2014 og 2015 reducerede kommunen udledningen af CO2 med 8- 10 procent i forhold til året inden, svarende til 125 ton CO2. Og der er meget, der tyder på, at besparelserne bliver på samme niveau for 2016 og 2017.

- Vi er hele tiden på udkig efter områder og tiltag, der kan være til gavn for miljø, klima og kommunekassen. Og tallene viser, at vi formår at skabe mange gode resultater med vores daglige arbejde, fortæller Søren Stensgaard, der er forvaltningschef i Samsø Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Varmepumper og solceller

I de seneste år har Samsø Kommune løbende gennemgået kommunens mange bygninger for at finde steder, hvor der er energi og penge at spare. Det betyder blandt andet, at el-paneler, døre, vinduer og termostater er blevet udskiftet. Og på Affaldscenter Harpesdal er fyringsolien blevet erstattet af en varmepumpe, der tilmed er lavet af 99 % genanvendelige materialer.

Samsø Kommune har også øget produktionen af vedvarende energi i de seneste år ved at sætte solceller op på en række bygninger. Anlæggene producerer el og er dermed et godt supplement til de andre energibesparende tiltag. Også solcelletribunen ved rådhuset er nu funktionsdygtig og bidrager dermed væsentligt til den vedvarende energiproduktion fremover. Blandt andet skal tribunen forsyne kommunens mange elbiler med strøm.

Nye tiltag på vej

Der er også fokus på energieffektivisering i 2017. Blandt andet vil Samsø Kommune gå i gang med at udskifte gadelamper, så de bliver mere energirigtige, og også belysningen på Samsø Skole og i idrætshallerne vil blive skiftet ud. Derudover vil ventilationsanlæggene i idrætshallen og på rådhuset få et energitjek.

På den lange bane arbejder Samsø Kommune også på at etablere et biogasanlæg med et tilhørende kredsløb, der skal skabe en god balance mellem produktion af fødevarer og energi samtidig med, at øens miljø og naturværdier bliver styrket.

FAKTA: Masterplan for fossilfri ø

I 2009 vedtog Samsø Kommune masterplanen for Fossilfri Ø. Målsætningerne i planen er inden 2030, at:

  • Blive uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og naturgas)
  • Vedligeholde og udbygge vedvarende energiproduktion
  • Brændstof til transport skal være baseret på vedvarende energi
  • El- og varmeproduktion skal være energieffektivt
  • Indgå i forskellige partnerskaber
  • Gribe mulighederne, når de opstår.

FAKTA: Regionale og internationale samarbejder

  • Samsø Kommune deltager i et partnerskab med de 18 øvrige kommuner i Region Midtjylland om en samlet energiplan.
  • Samsø Kommune er en del af Danmarks Naturfrednings Klimakommuner. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at skabe en CO2-besparelse på minimum 2 % om året.
  • Samsø Kommune deltager desuden i en række internationale energiprojekter som eksempelvis Biogas 2020, biogas til transport og GoLNG. Projekterne understøtter øens fælles plan for Fossilfri Ø.
  • Endelig er Samsø aktiv i netværket Energisafari.dk, der blandt andet tilbyder erhvervsture med fokus på bæredygtig energiteknologi.