Samsø Kommune har meddelt afslag efter planlovens § 35 til at opføre en ny beboelse med integreret driftsbygning på ejendommen matr. nr. 6b, Kolby By, kolby.

 

Afgørelse efter planloven