Læs seneste nyt om projektet med at opstille solceller syd for Bisgård.

Billede

Samsø Kommune modtog i januar 2019 en ansøgning vedrørende mulighed for etablering af et større solcelleanlæg mellem Vadstrup og Bisgård. Teknik- og Miljøudvalget traf herpå en beslutning om at igangsætte en planproces for et anlæg syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg med tilslutning ved Vadstrup. Det angives i ansøgningen, at anlægget vil have en samlet effekt på op til 80 MW svarende til omtrent 15.000 husstandes årlige elforbrug.

Samsø Kommune og Aarhus Kommune har myndighedskompetencen på området og indledte derfor myndighedsbehandlingen med en såkaldt for-offentlighedshøring i perioden 21. januar – 11. februar 2019. I den forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 28. februar 2019 med orientering om projektet og planprocessen.