Hold dig opdateret på udviklingen i ombygningen af Samsø Skole.

Billede
  • Møde i Social- og Kulturudvalget hvor Kommunalbestyrelsen var inviteret med til en drøftelse af skolebyggeriet.  
  • Udvalget kom med en række anbefalinger til renovering af skolen, herunder at byggeriet bliver supplerende og forandrende af de eksisterende bygninger, samt at der i byggeriet skal medtænkes bæredygtighed, og at der skal arbejdes frem mod at skolen samles om et fælles hjerterum.
  • Der anbefaledes på mødet, at der udskrives en arkitektkonkurrence, så der fremlægges mindst tre forskellige bud til en overordnet plan for skolebyggeriet.
  • Arkitektfirmaet Meissner + Sigh afholdt en workshop, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af en byggeplatform. 
  • Til mødet var 25 personer inviteret, som repræsenterede forskellige interessenter i forhold til skolen, herunder både politikere, embedsmænd, ledere, samt personale og elevrepræsentanter. 
  • Mødet tog udgangspunkt i hvilke visioner, værdier, indhold, rammer og struktur den nye Samsø Skole skal repræsentere.
Der træffes beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at starte en langtidsplan for Samsø Skoles fysiske udvikling, hvor fokus er på enten nybygning eller ombygning. 

 

Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at starte en langtidsplan for udvikling af skolens fysiske rammer i forhold til enten nybygning eller ombygning.