Læs seneste nyt om den nye hurtigfærge mellem Samsø og Aarhus.

Billede

Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har besluttet at oprette en færgerute mellem Aarhus og Sælvig på Samsø. En hurtigfærge forventes i drift på strækningen fra sommeren 2020. Med hurtigfærgen kan gående og cyklister på kun en time komme fra Aarhus til Samsø – eller fra Samsø til Aarhus.

I Aarhus vil færgen lægge til på den nordlige side af Dokk1. I Sælvig vil der blive lavet en ny mole, som erstatning for en gammel mole, der er i meget dårlig stand. Hurtigfærgen vil kunne ligge inde bag denne mole i sin egen havn. Det vil desuden give den eksisterende færge, PRINSESSE ISABELLA, bedre besejlingsforhold, når den skal lægge til i Sælvig.  

Samsø Kommune lavede i 2018 en omfattende markedsundersøgelse af grundlaget for ruten samt foretog en markedsafdækning af mulighederne for en hurtigfærge. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at fortsætte arbejdet og sende en færge i udbud.

Fra november 2018 til januar 2019 har Samsø Rederi gennemført et åbent EU-udbud af en hurtigfærge. To værfter bød på opgaven. Vinderen blev det kinesiske værft Afai Southern Shipyard.

Indsættelse af en hurtigfærge mellem Aarhus og Sælvig kræver færgespecifikke tilpasninger i både Aarhus og Sælvig.

Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune besluttede at give bevilling til anlægningen af ombygninger og tilpasninger foreslået af Samsø Rederi og Samsø Kommunale Havne. Der blev frigivet et rådighedsbeløb til udførelse af disse tilpasninger. 

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden at udbyde anlægsopgaverne som et nationalt udbud hurtigst muligt. 

Se Samsø Rederis og Samsø Kommunale Havnes skitse af broløsning i Aarhus.

Se Samsø Rederis og Samsø Kommunale Havnes skitse af havneforbedringer i Sælvig

I begge havne vil Samsø Rederi etablere flydebroer som overgang mellem de faste kajgader og hurtigfærgen. I flydebroerne etableres der indbyggede tankanlæg, som kan forsyne færgen med brændstof. 

Anlægsprojekterne forventes gennemført og afsluttet i maj 2020. 

Samsø Rederi og Samsø Kommune forventer at kunne sætte den nye hurtigfærge mellem Aarhus og Sælvig i drift den 15. juni 2020. 

Hurtigfærgen vil være i drift frem til den 31. oktober 2020. 

I 2021 forventes hurtigfærgen i drift fra den 1. marts – 31 oktober.

I 2022 og 2023 forventes hurtigfærgen i drift hele året. 

Denne plan tager højde for de økonomiske udfordringer, der er ved oprettelse af en ny færgerute. Før hurtigfærgen kan sættes i drift helårligt, skal ruten have tid til at vokse sig ind i markedet.

Se udkast til sejlplan for hurtigfærge mellem Aarhus og Sælvig.

Se udkast til prisliste for hurtigfærge mellem Aarhus og Sælvig

Efter forhandlinger mellem det vindende værft, Afai Southern Shipyard, og Samsø Rederi er leverancen af hurtigfærgen fremrykket fra den 20. maj 2020 til den 3. april 2020 i Kina. 

Hvis ikke der opstår forsinkelser i leverancen og hjemsejladsen, kan hurtigfærgen være i drift fra den 15. juni 2020. 

Der beregnes cirka en måned til hjemsejlads. Hjemsejladsen skal ske på et specialskib fra Kina til Rotterdam og derfra videre til Aarhus med ankomst cirka 15. maj 2020. 

Den efterfølgende måned skal Samsø Rederi uddanne skibets personale efter reglerne for hurtigfærger. Personalet skal ligeledes opnå rutine i anløb i Aarhus og Sælvig. Der er specifikke krav til, hvor mange timer besætning i hurtigfærger skal sejle, inden der medtages passagerer. 

Konstruktionen af færgen kræver 300 forskellige komponenter, som skal leveres i rette tid. Dette kan skabe forsinkelser – ligesom der kan opstå forsinkelser ved tegningsgodkendelse og hjemtransport. 

Det er Søfartsstyrelsen, der administrerer kravene til hurtigfærger. Et udpeget klassifikationsselskab udfører kontrol af tegninger og materiale.

Et hold af både kinesere og danskere udfører tilsyn med værftet Afai Southern Shipyard i Kina to-tre gange om ugen fra start til slut. En ekspert i hurtigfærger gennemgår alle tegninger for at sikre, at skibets konstruktion er i orden. Desuden foretager designbureauet bag hurtigfærgen, det maritime arkitektfirma Incat Crowther, kontrol med, at det udførte arbejde stemmer overens med deres design. 

Samsø Rederi bidrager ligeledes med kvalitetskontrol af hele byggeprocessen og de planlagte kvalitetstest. 

Inden hurtigfærgen overdrages til Samsø Rederi og hjemtransporten påbegyndes, vil hurtigfærgen blive testet efter et bestemt program. I Danmark skal Samsø Rederis brug af færgen testes og godkendes af Søfartsstyrelsen. 

Derudover skal hurtigfærgen miljøgodkendes på ruten. Her er der fokus på færgens påvirkninger af bølger, støj og fauna. Samsø Rederi har valgt at indsætte en del udstyr tilpasset danske standarder i hurtigfærgen efter hjemkomst for at opnå hurtig service og mulighed for reparation af udstyret.

Den samlede pris for hurtigfærgen er 41 mio. kroner. Disse dækker følgende udgifter: 
 
  • Færgens pris fra værftet: 35,3 mio. kr.
  • Køb og montering af udstyr efter danske standarder: 0,6 mio. kr.
  • Tegningsgodkendelse, byggetilsyn og egen kontrol: 1,7 mio. kr.
  • Hjemtransport af færge fra Kina til Danmark: 2,6 mio. kr.
  • Miljøgodkendelse af færge og rute i Danmark: 0,5 mio. kr.
  • Pulje til uforudsete udgifter: 0,3 mio. kr.

Hurtigfærgen, som lige nu er under konstruktion på det kinesiske værft Afai Southern Shipyard, er 35 meter lang og 10 meter bred. Målene sikrer en komfortabel sejlads. Selv i blæsevejr på op til 16 m/s. Skibet monteres med finner, som kan aktiveres i vandet for at undgå rulning i blæsevejr. 

Der er plads til 296 passagerer og fire besætningsmedlemmer. Desuden er der 44 siddepladser på det åbne dæk på 1. sal samt plads til 75 cykler og barnevogne. Der er tre ind- og udgange på hver side af hurtigfærgen. Disse kan bruges samtidig for at sikre kort og effektiv operation i havnene.

Indretningen af hurtigfærgen er inspireret af de behov, som ses blandt passagerer på Samsø Rederis færge PRINSESSE ISABELLA, der sejler mellem Hou og Sælvig. 

I hurtigfærgen etableres en lille café på nederste dæk med mulighed for køb af forfriskninger og snacks. 

Der er wi-fi ombord samt adskillelige strømudtag/USB-ladestik. Alle sæder har læderbetræk og en nedklappelig bakke af metal fastgjort på sædet foran med plads til en computer eller tablet. På nederste dæk er der smalle borde langs vinduerne med mulighed for at arbejde under overfarten. Der er desuden fokus på at belysningen kan tændes i sektioner, så pendlere kan sidde i dæmpet belysning på den tidlige morgentur.

Der er afsat to stoleområder til passagerer, som rejser med hunde. Der etableres en skærm til børne-tv med tilhørende pladser forrest i hurtigfærgen. 

På nederste dæk er et område dedikeret til borgere, som har været til ambulant sygehusbehandling, hvor det er muligt at skabe lidt fred med et gardin, som kan trækkes for. 

Der er afsat plads til fire kørestole på nederste dæk med tilhørende toilet samt handicapvenlige ind- og udgange i færgen. 

Der sikres god ventilation i færgen, ligesom der ved alle vinduer etableres varmedyser, som modvirker kuldestråling og dug. 

Ved færgens anløbssted i både Aarhus og Sælvig bygges solide flydebroer af beton. Hermed vil hurtigfærgen og kajen altid ligge ud for hinanden, hvilket giver god adgang for kørestole, barnevogne, cykler og lignende. Fra flydebroen til kajen etableres en gangbro med en svag stigning på max fem procent – uanset høj- og lavvande.

Samsø Rederi og Samsø Kommune indgik kontrakt på bygning af en hurtigfærge fra Afai Southern Shipyard. Efter forhandlinger landede parterne på en pris fra værftet på 35,3 millioner kroner.
 
Det skete efter Samsø Rederi og Samsø Kommune i 2018 satte en hurtigfærge med plads til 300 passagerer og 75 cykler i EU-udbud. Ruten skulle gå fra Aarhus til Sælvig på Samsø. To værfter bød på opgaven: Damen Shipyard og Afair Sothern Shipyard. 
 
Damen Shipyard afgav et bud på 56 millioner kroner og Afai Southern Shipyard afgav et bud på 35,3 millioner kroner. Begge bud opfyldte Samsø Rederis udbudskriterier, herunder krav til skibets udformning, design og værfternes økonomiske formåen, garantier og certifikater.
 
Buddet fra det kinesiske værft Afai Southern Shipyard er det mest attraktive bud. De kan, efter forhandlinger med Samsø Rederi, levere en færge 3. april 2020 i Kina. Incat Crowther er ejet af Kinas største værftsgruppe CSCI og verdens største rederi COSCO. Begge er ejet 100% af den kinesiske stat.
 
Hurtigfærgen er designet af det maritime arkitektfirma Incat Crowther fra Australien. 
 
Færgedirektør i Samsø Rederi, Carsten Kruse, besøgte sammen med rådgivere Afai Southern Shipyard. Her oplevede de et velorganiseret og rydeligt værft med gode sikkerhedsforanstaltninger for rederiets ansatte.
 
Samsø Rederi og Samsø Kommune var opmærksomme på at sikre den bedst mulige brændstoføkonomi for færgen og dermed minimere miljøpåvirkningen. Følgende bidrager til dette:
 
  • Hele hurtigfærgen er designet af Incat Crowther, som er verdens førende designer af mindre hurtigfærger. Hermed tilskyndes det mest optimale design på skroget – og dermed den bedst mulige brændstoføkonomi.
  • Det er lagt vægt på et let og holdbart design. Desuden tilskyndes der i designet mindst mulig påvirkning af miljøet med hensyn til bølger og støj. 
  • Motorerne i skibet er de mest moderne MAN-motorer på markedet og er af tysk fabrikat. Det samme gælder gearkassen i skibet.
  • Propellerne bliver designet og produceret specielt til færgen og den marchhastighed, som skibet skal sejle med på ruten. Fabrikanten ligger i Japan og regnes blandt verdens bedste på området.