Samsøs centrale geografiske placering i Danmark betyder, at Samsø trods sin beskedne størelse flere gang har spillet en central rolle i danmarkshistorien.

Billede

I vikingetiden var Samsø lidt af et knudepunkt for færdslen på havet. For at spare sejltid besluttede vikingerne sig for at grave en kanal på tværs af øen. Kanhave Kanalen blev gravet gennem Samsø på øens smalleste sted og forbandt Stavns Fjord med havet vest for Samsø. Kanalen var cirka 500 meter lang og 11 meter bred.

I middelalderen tilhørte Samsø kongen, og han var interesseret i at forsvare øen på bedste vis. Med sin centrale placering var Samsø et godt sted at samles samtidig med, at øen var beskyttet mod udenlandske fjender. Derfor blev der opført tre kongelige borge på Samsø, ligesom der blev opført fem kirker.

I begyndelsen af 1800-tallet fik Samsø igen en vigtig rolle i historien som et værn mod englænderne. For at undgå at England besatte Samsø, og dermed fik en god base for at føre krig mod Danmark, blev øens havn i Langør stærkt befæstet.

Den stærke befæstning sikrede, at Danmark kunne holde sine vandveje åbne gennem hele krigen mod England.

Samsø er i dag landskendt for sine kartofler, som ofte ankommer et par uger tidligere end de fleste andre steder i landet. Det lille forspring skyldes kombinationen af flere generationers omhyggelig dyrkning og et mildt klima med mindre frost og mere sol.

I det hele taget er Samsøs milde klima med til at sikre et stort og smagfuldt udvalg af frugt og grønt på øen.

De første kartofler ankom til Samsø i løbet af 1800-tallet.

 

I 1879 holdt kunstmaleren og digteren Holger Drachmann sin bryllupsrejse på Samsø, og det blev starten på Samsøs turismeeventyr.

Mod slutningen af 1800-tallet tog turismen fart, og øen blev hver sommer gæstet af badepensionærer, der ofte boede der i flere uger ad gangen. Samsø fik en særlig status hos både kunstnere og københavnere fra det bedre borgerskab, og det var ikke usædvanligt, at dagbladene havde reportere indlogeret, der kunne følge med i sladderen.

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø, og øen har store ambitioner på klimaområdet. 

Samsø er allerede nu 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, og næste mål er, at Samsø skal være uafhængig af fossile drivmidler som olie, benzin og kul i 2030.

726: Kanhave Kanalen bygges
1184: Kong Knud VI afholder et stort ”Ædlingestævne” på Samsø
1449: Christian I skænker dronning Dorethea Samsø som livgedding
1546: Indtægterne fra Samsø gives den fangne Kong Christian II til hans underhold på Sønderborg Slot
1661: Joachim Gersdorff får Samsø som kompensation for de godser, han mistede i Skåne som følge af krigen med Sverige
1674: Peder Griffenfeld køber Samsø og kalder sig Greve til Samsø
1676: Christian V overdrager Samsø til Sophie Amalie Moth, der ophøjes til grevinde af Samsø
1801: Kyholm, Lilleør og Besser Rev befæstes
1831: Karantænestationen på Kyholm oprettes
1879: Holger Drachmann besøger Samsø (Samsøs første turist)
1900: Samsø får telefonforbindelse med fastlandet
1936: Første passagerrute mellem Hov og Sælvig
1962: Samsøs fem sogne sammenlægges til Samsø kommune
1967: Færgerute Sælvig – Hov hele året
1989: Den første Samsø Festival
1997: Samsø udnævnes til Vedvarende Energi-Ø
2007: Åbning af Samsø Energiakademi
2010: Regentparret besøger Samsø
2015: Det nederlandske kongepar og det danske kronprinsepar besøger Samsø.