En frivillig indsats sikrer, at der kan holdes liv i foreningerne og fritidsaktiviteterne. Samtidig kan en frivillig social indsats løfte hverdagen for udsatte og ældre

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre. Samsø Kommune sætter stor pris på den frivillige indsats og har derfor blandt andet indstiftet Ildsjælsprisen, der hylder den frivillige indsats for fællesskabet.

Frivillig for øens idræts- og kulturliv

Sambiosen kan altid bruge frivillige i caféen eller til arrangementer. Læs mere på Sambiosens hjemmeside

Eksempler på frivillige indsatser i Sambiosen: Køkkenarbejde, caféekspedient til fællesspisninger, hjælp til opsætning af Samsø Hoppeland og meget mere.

Interesseret?
Så kontakt Jeppe Dam Skriver på 23 32 86 11 eller leder@sambiosen.dk

Andet godt at vide? Sambiosen hjælper også foreningslivet med at finde frivillige trænere, instruktører, hjælpere. Kontakt Sambiosen, hvis du er interesseret og så kan de hjælpe dig videre.

Søholm Opera arbejder målrettet på at udbrede kendskabet til klassisk sang og opera gennem events henvendt til de mange såsom 'Opera In Unlikely Places' og julekoncerter med Sankt Annæ Pigekor 'A Christmas Spectacular', hvor også lokale børn medvirker.

Vi arbejder løbende på at lave workshops for børn og generelt på at få flere børn/unge involveret i musik og sang - med vægt på det klassisk-musiske som et tilbud ud over det rytmiske. Vi tog bl.a. initiativ til at få børnehavernes 'Sangglad' -projekt til øen og er medsponsorer sammen med kommunen.

Hvornår har vi brug for frivillige? Vi har brug for hjælp til Kammermusikfestivalen (som vi overtager i 2019), til Opera In Unlikely Places og til A Christmas Spectacular.

Hvad kan man bidrage med som frivillig? Vi har brug for hjælp til blandt andet transport af sceneudstyr & stoleopsætning, bar-folk, billetdamer, parkeringsvagter, frokostuddelere og kagebagere. Samt til oprydning efter diverse events.

Interesseret? Så læs mere hos Søholm Opera - eller ring til Lise på 52 39 59 67 eller Mike på 28 71 04 38.

 

Frivillig for øens ældre

Samsø Kommune vil altid gerne høre fra borgere, der har tid og lyst til at yde en frivillig indsats over for øens ældre. Derfor har vi oprettet en Frivilligbank, hvor du kan tilmelde dig, hvis du vil give en frivillig hånd med.

Gå til Frivilligbank for ældreområdet

Har du tid og overskud i hverdagen til et give en hånd eller to med, så vil Aktivitetshuset i Kildemosen tage imod din frivillige indsats med kyshånd. Mange dage om ugen arrangerer huset forskellige aktiviteter og arrangementer for øens ældre, og her vil hjælpende hænder være mere end velkomne.

I øjeblikket mangler Aktivitetshuset især:

  • 1-2 personer, der har lyst til at lave gymnastik/bevægelse (stående/siddende) en formiddag om ugen med/for de ældre. 
  • 3-5 personer, der gerne vil deltage eller stå for ”Åben Cafe” om fredagen.
  • 1-2 personer, der vil være med til at opstarte en "Skønhedssalon" for de ældre.

Alle frivillige hænder kan bruges

Er der ikke lige noget af ovenstående, som matcher det, du kunne tænke dig at bidrage med, så fortvivl ikke. Alle frivillige indsatser er velkomne.

Aktivitetshuset er altid på udkig efter personer, der vil hjælpe til. Uanset om du har lyst til at holde et foredrag eller har en god idé til en ny aktivitet til øens ældre. Det kan også være, du har lyst til at gå og eller cykle ture med de ældre. Mulighederne er mange.

Har du lyst til at være frivillig?

Så kontakt Aktivitetskoordinator, Gitte Andersen på mobil: 20 28 78 44 eller mail: auga@samsoe.dk

Samsø Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde (Serviceloven § 18).

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af den frivillige sociale indsats i Samsø Kommune.

Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier, vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

  • Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Samsø Kommune.
  • Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Samsø Kommune. 
  • Aktiviteter, der er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper.
  • Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
  • Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
  • Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue og til administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde

Sådan ansøger du

Ansøgningerne behandles to gange årligt, og ansøgningsfristerne er 15. marts og 15. september.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den frivillige aktivitet, budget og et eventuelt årsprogram. Ansøgningen skal sendes til:

Samsø Kommune
att. Dorte Skrædder
Søtofte 10
8305 Samsø

eller på mail: auds@samsoe.dk

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til socialchef Margrethe Vogt Thuesen på tlf. 87 92 33 88 eller mail: aumvt@samsoe.dk