Lån penge rentefrit til projekter, der gavner hele Samsø

Samsø Iværksætterfond er sat i verden for at hjælpe virksomheder i gang med projekter, som efter fondens vurdering har potentiale til at skabe vækst til gavn for Samsø Kommune.

Fondens hovedmål var oprindeligt at etablere og drive et eller flere iværksætterhuse. Men fonden yder nu fortrinsvist lån til iværksættere, der har projekter, der vil bidrage til udviklingen af erhvervslivet på Samsø.

Søg om lån

 

Navn: Marcel Meijer
Stilling: Borgmester 
Alder: 52 år
Dato for indtræden i bestyrelsen: 1.1.2014
Valgperiode: 1.1.2018 - 31.12.2021
Genvalg: Ja
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd
Udpeget af: Samsø Kommunalbestyrelse
 
Navn: Kjeld Bønkel
Stilling: Faglig sekretær/Formand 3F Samsø
Alder: 50 år  
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem Samsø Erhvervsforum (udpeget af LO Samsø), medlem af Samsø Erhvervskontaktråd (udpeget af 3F/LO Samsø), formand LO Samsø (valgt på generalforsamling), bestyrelsesmedlem LO Århus (udpeget grundet formandskab LO Samsø), bestyrelsesmedlem og kasserer i SF Samsø (valgt/udpeget på generalforsamling)
Udpeget af: 3F Samsø
 
Navn: Ann Chanett Glundal Sørensen
Stilling: Selvstændig
Alder: 39 år
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Ejer af Glundal Heste
Udpeget af: Samsø Erhvervsforum
 
Navn: Søren Bertel Jensen
Stilling: Landmand
Alder: 72 år  
Dato for indtræden i bestyrelsen: 6.4.1998
Valgperiode: 01.01.18 – 31.12.2021
Genvalg: Ja
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Samsø Erhvervsforum
Udpeget af: Samsø Erhvervsforum
 
Navn: Morten Kjeldgaard
Stilling: Lektor emeritus
Alder: 64 år
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018 
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Lars Kjeldgaard Fonden
Udpeget af: Regionsrådet, Region Midtjylland
Udtrådt af bestyrelsen 22. januar 2019.
 
Region Midtjylland har med den nye erhvervsfremmelov vurdere, at de ikke længere er udpegningsberettiget til at udpege til bestyrelsen for Samsø Iværksætterfond, hvorfor Regionsrådet ikke længere kan udpege medlem og suppleant til bestyrelsen.

Vedtægter

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Redegørelse for god fondsledelse

Bilag til redegørelse for god fondsledelse