Hvis din virksomhed vil aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen i Samsø Kommune, kan den - lige som i den øvrige del af Business Region Aarhus - tilmeldes regionens SMS-ordning. På Samsø findes der også en vejebaseret løsning. Læs mere herom nedenfor.

Hvert besøg på genbrugspladsen registreres ved, at virksomheden forud for besøget sender en SMS til businessregionens database. Databasen registrerer dit ønske om besøg på kommunens genbrugsstation og udsteder en kvittering, som du kan vise til pladsmanden, når du ankommer til genbrugsstationen. Pladsmanden får på sin side en melding om, at din virksomhed gerne vil aflevere affald på genbrugsstationen. Når I mødes, har I begge fået dokumentation for besøget.

Et virksomhedsbesøg på Samsø Genbrugsstation via SMS-ordningen koster 250 kr./besøg ekskl. moms. Besøgsomkostningen er forskellig fra kommune til kommune i Business Region Aarhus. Det er derfor vigtigt, at du lige tjekker den enkelte kommunes priser, før du kører til genbrugspladsen/genbrugsstationen.

Sådan bruges SMS-ordningen: 

  1. Man skal bruge en smartphone. De kvitteringer man modtager fra businessregionens database, sendes til din mobil i et format, der kan vises på en smartphoneskærm. Hvis man ikke kan vise en kvittering, kan man ikke benytte SMS-ordningen.
  2. Tilmelding sker elektronisk
  3. Angiv det/de mobilnumre, som du ønsker at benytte til at sende sms'er. Angiv endvidere det betalingskort, hvorfra betalingen kan trækkes (se detaljer nedenfor). Angiv CVR-nummer og P-numre.
  4. Ved oprettelse i databasen trækkes der et beløb på 1,00 kr. Det er ikke en fejl, men en procedure til verifikation af dit betalingskort.
  5. Når virksomhedens køretøj skal på genbrugsstationen, skal føreren ved ankomst sende en sms med teksten GS 7411 (husk mellemrummet) til telefonnummer 1919. Det kan dog også ske før ankomst til stationen, men man skal af praktiske årsager ankomme på genbrugsstationen senest en time efter afsendelsen.
  6. Du vil modtage en SMS-kvittering på din anmodning om adgang til genbrugsstationen. Kvitteringen skal du vise til pladsmanden, når du kommer til genbrugsstationen.
  7. Du betaler pr. besøg via det tilmeldte betalingskort


Køretøjet må veje op til 3.500 kg og må medbringe en trailer.

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du medbringe en udfyldt blanket, der beskriver affaldet. Genbrugsstationens personale kvitterer for det indleverede affald, så du har dokumentation for affaldets bortskaffelse. For farligt affald er der en mængdebegrænsning på 10 kg pr. besøg. Du kan jf. gældende lovgivning maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Affaldscenter Harpesdal

Samsø Kommune har én genbrugsplads: GS 7411 Affaldscenter Harpesdal.