Hvis din virksomhed vil aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen i Samsø Kommune, kan den - lige som i den øvrige del af Business Region Aarhus - tilmeldes regionens SMS-ordning. På Samsø findes der også en vejebaseret løsning. Læs mere herom nedenfor.

Hvert besøg på genbrugspladsen registreres ved, at virksomheden forud for besøget sender en SMS til businessregionens database. Databasen registrerer dit ønske om besøg på kommunens genbrugsstation og udsteder en kvittering, som du kan vise til pladsmanden, når du ankommer til genbrugsstationen. Pladsmanden får på sin side en melding om, at din virksomhed gerne vil aflevere affald på genbrugsstationen. Når I mødes, har I begge fået dokumentation for besøget.

Et virksomhedsbesøg på Samsø Genbrugsstation via SMS-ordningen koster 250 kr./besøg ekskl. moms. Besøgsomkostningen er forskellig fra kommune til kommune i Business Region Aarhus. Det er derfor vigtigt, at du lige tjekker den enkelte kommunes priser, før du kører til genbrugspladsen/genbrugsstationen.

Sådan bruges SMS-ordningen: 

 1. Man skal bruge en smartphone. De kvitteringer man modtager fra businessregionens database, sendes til din mobil i et format, der kan vises på en smartphoneskærm. Hvis man ikke kan vise en kvittering, kan man ikke benytte SMS-ordningen.
 2. Tilmelding sker elektronisk
 3. Angiv det/de mobilnumre, som du ønsker at benytte til at sende sms'er. Angiv endvidere det betalingskort, hvorfra betalingen kan trækkes (se detaljer nedenfor). Angiv CVR-nummer og P-numre.
 4. Ved oprettelse i databasen trækkes der et beløb på 1,00 kr. Det er ikke en fejl, men en procedure til verifikation af dit betalingskort.
 5. Når virksomhedens køretøj skal på genbrugsstationen, skal føreren ved ankomst sende en sms med teksten GS 7411 (husk mellemrummet) til telefonnummer 1919. Det kan dog også ske før ankomst til stationen, men man skal af praktiske årsager ankomme på genbrugsstationen senest en time efter afsendelsen.
 6. Du vil modtage en SMS-kvittering på din anmodning om adgang til genbrugsstationen. Kvitteringen skal du vise til pladsmanden, når du kommer til genbrugsstationen.
 7. Du betaler pr. besøg via det tilmeldte betalingskort


Køretøjet må veje op til 3.500 kg og må medbringe en trailer.

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du medbringe en udfyldt blanket, der beskriver affaldet. Genbrugsstationens personale kvitterer for det indleverede affald, så du har dokumentation for affaldets bortskaffelse. For farligt affald er der en mængdebegrænsning på 10 kg pr. besøg. Du kan jf. gældende lovgivning maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Affaldscenter Harpesdal

Samsø Kommune har én genbrugsplads: GS 7411 Affaldscenter Harpesdal.

Affaldscenter Harpesdal, Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø

Åbningstider: 

Mandag-torsdag: kl. 8.00-12.00 og 12.30-15.30

Fredag: kl. 8.00-12.00

Søndag: 10.00-12.00

Hvis man vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at aflevere erhvervsaffaldet på en anden måde end med SMS-ordningen, kan Samsø Kommune tilbyde veje-ordningen, hvor der betales efter leveret mængde.

Der finde i alt 12 affaldsfraktioner med hver sin takst. Se nedenfor.

Procedure:

 1. Ved ankomst til genbrugsstationen vejes køretøjer med eventuelt anhænger for at kende grundvægten.
 2. Dernæst tømmes køretøjet for affaldsfraktioner en for en med en efterfølgende vejning, så man kan følge i de enkelte fraktioners vægt. Hvis man kommer med 5 fraktioner, skal man altså over vægten 5 gange.
 3. Når alle fraktioner er vejet, kan den endelige regning for affaldsleverancen opgøres.
  Vejningen sker i spring af 20 kg.

Modtagetakster      
Betaling efter vægt (alle priser ekskl. moms)

Haveaffald

572 kroner

Pap

572 kroner

Planglas

572 kroner

Rent træ

398 kroner

Storsække

572 kroner

Dæk

118 kroner

Småt brændbart

906 kroner

Stort brændbart

1.151 kroner

Rene tegl- og betonbrokker inkl. natursten

98 kroner

Ren jord

20 kroner

Deponeringsegnet affald

2.988 kroner

Asbestholdigt affald

2.988 kroner


Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Hver virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg. farligt affald om året.

Når du skal aflevere farligt affald på genbrugsstationen, skal du modtage en kvittering, så du overfor kommunens miljømyndighed kan dokumentere, at du har afleveret dit farlige affald korrekt.

Udskriv og udfyld 2 eksemplarer af kvittering for aflevering af farligt affald, før du kører på genbrugsstationen.

På genbrugsstationen skal medarbejderen, som modtager det farlige affald, kvittere for modtagelsen.

Haveaffald  
Pap Bølgepap
Planglas Med og uden rammer. Må ikke være beskidte.
Rent træ  
Storsække Rengjorte big-backs
Dæk Automobildæk med og uden fælge
Småt brændbart Emner under 100 x 20 x 20
Stort brændbart Emner større end 100 x 20 x 20
Rene tegl- og betonbrokker inkl. natursten  
Ren jord Muldjord/råjord
Deponeringsegnet affald

Småt/blandet byggeaffald inkl. puds/mørtel/tapet
Gipsplader
Trygimprægneret træ
PVC i hårde og bløde produkter
Sanitet
Drikkeglas og lignende produkter

Asbestholdigt affald Eternitplader med og uden asbest

 

Her finder du den kvittering, som skal bruges til at dokumentere afleveringen af farligt affald på genbrugsstationen.

Udskriv og udfyld 2 eksemplarer af kvitteringen for aflevering af farligt affald, før du kører på genbrugsstationen.

Kvittering

Business Region Aarhus er et samarbejde mellem Samsø og 11 andre østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

Læs mere på BRA's hjemmeside