Det kræver en særskilt tilladelse, hvis du har brug for at servere mad og drikke udendørs

Hvis du vil etablere udeservering på offentligt gadeareal (for eksempel fortov og/eller torveareal), skal du søge om tilladelse hos Teknisk afdeling. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

  • Læs mere om reglerne for udeservering i Samsø Kommunes restaurationsplan.