Reglerne for taxakørsel er fastsat i ”Lov om taxikørsel m.v.”, og det kræver en tilladelse fra kommunen at udføre erhvervsmæssig persontransport i form af taxakørsel

Du kan kende godkendte taxaer på, at de har et tilladelsesnummer, som fremgår af taxaens grønne tilladelsesnummerplade.

I Samsø Kommune starter tilladelsesnumrene med 207.

Samsø Kommune offentliggør i lokale aviser, når der kan søges om en tilladelse til
taxakørsel. En ansøger skal opfylde følgende betingelser for at komme i betragtning til en
ledig tilladelse:

 • Har bopæl i Danmark (bortfalder i det omfang dette føl ger af international aftale eller regler fastsat af trafikministeren).
 • Er myndig.
 • Skal være fagligt kvalificeret til at drive virksomheden, så det er antageligt, at den vil blive drevet på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
 • Skal have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt. Ansøgere skal råde over en egenkapital eller kunne stille sikkerhed på 50.000 kr. for den første tilladelse og yderligere 25.000 kr. for hver efterfølgende tilladelse.
 • Må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.7.
 • Må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
 • Må ikke have betydelig forfalden gæld, d.v.s. 50.000 kr. og derover, til det offentlige.

Man er fagligt kvalificeret, såfremt man inden for de sidste 10 år

 1. har gennemført og bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt vognmandskursus. Kurset skal være gennemført og bestået senest 8 måneder efter tilsagn om tilladelse, og
 2. har været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

Endvidere er man fagligt kvalificeret, hvis man

 1. har tilladelse til taxa- og limousinekørsel eller sygetransport, eller
 2. er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan i et selskab, der udfører sygetransport.

Tilladelser tildeles den (de) ansøger(e), der efter kommunens skøn er bedst kvalificeret.


Godkendelse til at føre taxa eller limousine udstedes efter ansøgning af Borgmestersekretariatet, hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

 • Har gyldigt kørekort til taxa (erhvervskode B, 4 00 eller 450).
 • Har bopæl i Danmark (bortfalder i det omfang dette følger af international aftale eller reglerne fastsat af trafikministeren).
 • Er myndig.
 • Kan udføre jobbet forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
 • Er fagligt kvalificeret ved at have gennemført og bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt chaufførkursus indenfor de sidste 10 år. Hvis kurset ikke er gennemført, kan der udstedes et midlertidigt 3 meneders førerkort. Eventuel forlængelse kræver, at bindende kursustilmelding forevises. Indehavere af førerkort til taxa- og limousinekørsel, der er meddelt før 1. januar 1998, anses som fagligt kvalificerede.
 • Behersker det danske sprog.
 • Har kendskab til områdets geografi.
 • Må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af stillingen.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgmestersekretariatet.

Takstreglement