Vil du servere alkohol, så kræver det en tilladelse.

Du skan søge om en alkoholbevilling, hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (for eksempel café, værtshus, spisested eller diskotek), hvor du vil servere drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8 eller derover. 

Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling.

  • Læs mere om alkoholbevilling i Samsø Kommunes restaurationsplan. 

Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement gælder reglerne om lejlighedstilladelser.