Samsø Erhvervs- og Turistcenter har i 2020 igangsat et nyt projekt, Samsøoplevelser hele året, hvor fokus er på at skabe liv og vækst på Samsø uden for højsæsonen. 

I januar 2020 blev projektet 'Samsøoplevelser hele året' sat i gang, hvor formålet er at udvikle Samsø fra primært at være en sommerdestination, til at blive en ø, der i højere grad lever hele året. Til at varetage projektet er Bea Møgeltoft blev ansat i en stilling som eventkoordinator, og har til opgave at udvikle nye events og understøtte eksisterende events, samt de mange indsatser, der allerede er på Samsø. Ambitionen er på den måde at skabe en synergieffekt. 

Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsens turismepulje, og til projektet er der nedsat et advisory-board med repræsentanter fra branchen, herunder bl.a. VisitAarhus, Dansk Kyst- og Naturturisme og Moesgård Museum. Stillingen er en treårig projektstilling, hvor der i løbet af perioden skal koordineres syv events. Fem mindre events med 500 deltagere, samt to store events med hver 2000 deltagere - de skal alle sammen foregå uden for højsæsonen.