Markedsføringsdvalget arbejder for at markedsføre Samsø bedst muligt i ind- og udland

Samsø Markedføringsudvalg administrerer Samsø Markedsføringspulje. Arbejdet med at markedsføre Samsø sker for de midler, der indsamles i Samsø Markedsføringspulje. Derudover arbejder udvalget for at sikre driften af Visit Samsø, der er en underafdeling af Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Visit Samsø varetager arbejdet med den brede markedsføring af Samsø.

Udvalget kan sætte udviklingsaktiviteter i gang og støtte konkrete projekter, der har til formål at fremme turismen på Samsø.

Formand:
Frank Kristensen, Samsø Turist- og Handelsforening

Næstformand:
Lindy Kjøller, Danske Færger A/S

Øvrige medlemmer:
Per Urban Olsen, Kommunalbestyrelsen
Ruth Lange, Kommunalbestyrelsen
Charlotte Villadsen, Samsø Turist- og Handelsforening
Henrik Sørensen, Samsø Turist- og Handelsforening
Carsten Kruse, Samsø Rederi

Kommissorium

Organisering og kompetencer

Markedsføringsstrategi

Markedsføringsplan og -budget 2018

Særlig digital markedsføringsindsats 2018

 

Herunder kan du få svar på nogle ofte stillede spørgsmål om Samsø Markedsføringsudvalg.

Arbejdet med at markedsføre Samsø sker inden for de givne økonomiske rammer i Samsø Markedsføringspulje.  Derudover arbejder udvalget for at sikre driften af VisitSamsø, der er en underafdeling af Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Visit Samsø varetager arbejdet med den brede markedsføring af Samsø.
Udvalget kan sætte udviklingsaktiviteter i gang og støtte konkrete projekter, der har til formål at fremme turismen på Samsø.

Udvalget består af syv personer: 2 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra Danske Færger A/S, 1 repræsentant fra Samsø Rederi 1, 3 repræsentanter udpeget af Samsø Turist og handelsstandsforening.
Udvalget vælger selv sin formand for et år ad gangen på første møde i 2. kvartal. Samsø Erhvervs- og Turistcenter er sekretariat for udvalget.

Udvalget udarbejder udkast til markedsføringsstrategi, der fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Udvalget udarbejder årligt markedsføringsplan og tilhørende budget for planen i henhold til den overordnede markedsføringsstrategi. Den årlige markedsføringsplan fastlægger den brede markedsføringsindsats.
Udvalget har ansvaret for den brede markedsføring af Samsø, der finansieres af Samsø Markedsføringspulje.
Udvalget har endvidere ansvar for fastlæggelse af medlems- og betalingsstruktur til Samsø Markedsføringspulje. Markedsføringspuljen er sammensat af midler fra Samsø Kommune, rederierne samt virksomhederne på øen.