Markedsføringsudvalget arbejder for at markedsføre Samsø bedst muligt i ind- og udland

Samsø Markedføringsudvalg administrerer Samsø Markedsføringspulje. Arbejdet med at markedsføre Samsø sker for de midler, der indsamles i Samsø Markedsføringspulje. Derudover arbejder udvalget for at sikre driften af Visit Samsø, der er en underafdeling af Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Visit Samsø varetager arbejdet med den brede markedsføring af Samsø. 

Udvalget kan sætte udviklingsaktiviteter i gang og støtte konkrete projekter, der har til formål at fremme turismen på Samsø.

Formand:
Michael Svinth, Samsø Turist- og Handelsforening

Næstformand:
Jeppe Skovgaard, SAMSØLINJEN

Øvrige medlemmer:
Per Urban Olsen, Kommunalbestyrelsen
Ruth Lange, Kommunalbestyrelsen
Charlotte Villadsen, Samsø Turist- og Handelsforening
Michael Svinth, Samsø Turist- og Handelsforening
Carsten Kruse, Samsø Rederi
Lasse Fisker, Samsø Restauratørforening

Udvalget består af syv personer: To repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune, en repræsentant fra Danske Færger A/S, en repræsentant fra Samsø Rederi, tre repræsentanter udpeget af Samsø Turist- og Handelsstandsforening.

Udvalget vælger selv sin formand for et år ad gangen på første møde i 2. kvartal. Samsø Erhvervs- og Turistcenter er sekretariat for udvalget.

Udvalget udarbejder udkast til markedsføringsstrategi, der fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune.

Udvalget udarbejder årligt en markedsføringsplan og tilhørende budget for planen i henhold til den overordnede markedsføringsstrategi. Den årlige markedsføringsplan fastlægger den brede markedsføringsindsats.

Udvalget har ansvaret for den brede markedsføring af Samsø, der finansieres af Samsø Markedsføringspulje.

Udvalget har endvidere ansvar for fastlæggelse af medlems- og betalingsstruktur til Samsø Markedsføringspulje. Markedsføringspuljen er sammensat af midler fra Samsø Kommune, rederierne samt virksomhederne på øen.