Hvert år udkommer Samsø Feriemagasin, som er en del af den brede markedsføring af Samsø.

Herunder kan du få svar på en række ofte stillede spørsgsmål om Samsø Feriemagasin:

Det gør Samsø Erhvervs- og Turistcenter = VisitSamsø

Det gør personalet hos VisitSamsø. Vores grafiker sætter magasinet og annoncerne op, og de øvrige medarbejdere skriver tekster og tager nogle af billederne. Resten af fotomaterialet køber vi hos fotografer, der har tilknytning til øen. På den måde sikrer vi, at øen beholder flest muligt arbejdspladser.

Trykning af Samsø Feriemagasin sendes hvert år i offentligt udbud i henhold til Samsø Kommunes indkøbspolitik.

Magasinet udgives en gang årligt i januar måned.

Vi har altid nogle faste temaer, vi skal dække, som bl.a. udstikkes af markedsføringsstrategien. Redaktionen består af medarbejdere hos VisitSamsø. Historierne planlægges et år i forvejen. Redaktionen tilstræber at dække så mange områder som muligt, ligesom omtale af aktører går på skift.

Man er altid velkommen til at kontakte redaktionen med gode idéer til historier, men det er redaktionen, der træffer det endelige valg. Man kan, som alternativ, købe en redaktionel annonce, som ligner magasinets øvrige historier.

Der trykkes årligt 80.000 eksemplarer af Samsø Feriemagasin fordelt på dansk, tysk og engelsk.

Magasinet er primært tænkt som et markedsføringsredskab, der skal virke uden for øen. Derfor distribueres det bredt til landets turistkontorer, på messer samt i samarbejde med et distributionsselskab. Magasinet sendes også til de gæster, der forespørger. Magasinet kan også findes på færgerne og forskellige steder på øen. Endelig kan magasinet downloades fra www.visitsamsoe.dk

Nej. Vi har med tiden tilpasset oplaget, så det matcher afsætningen.

I september sendes materiale ud om annoncering i Samsø Feriemagasin.

Det er rigtigt, at du skal aflevere din annonce eller materiale hertil allerede i oktober – altså flere måneder før, magasinet udkommer. Vi skal sende din annonce til oversættelse og have den retur. Den skal sættes op grafisk, så du er tilfreds med resultatet. Derudover skal din og andres annoncer placeres så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til det redaktionelle indhold og de øvrige annoncer.

Du er meget velkommen til at hente en stak magasiner til både dine nuværende og potentielle gæster.

Det gør annoncørerne. Magasinet er fuldt finansieret af annonceindtægterne. Samsø Feriemagasin har en særskilt økonomi, som er uafhængig af markedsføringspuljen.

Et eventuelt overskud overføres til markedsføringspuljen og bruges til mere markedsføring til fordel for øen og øens aktører.