Hvert år udkommer Samsø Feriemagasin, som er en del af den brede markedsføring af Samsø

Hent Samsø Feriemagasin

Herunder kan du få svar på en række ofte stillede spørsgsmål om Samsø Feriemagasin:

Det gør Samsø Erhvervs- og Turistcenter = VisitSamsø

Det gør personalet hos VisitSamsø. Vores grafiker sætter magasinet og annoncerne op og de øvrige medarbejdere skriver tekster og tager nogle af billederne. Resten af fotomaterialet køber vi hos fotografer, der har tilknytning til øen. På den måde sikrer vi, at øen beholder flest muligt arbejdspladser.

Trykning af Samsø Feriemagasin sendes hvert år i offentligt udbud, i henhold til Samsø Kommunes indkøbspolitik.

Magasinet udgives 1 gang årligt i januar måned.

Vi har altid nogle faste temaer, vi skal dække, som bl.a. udstikkes af markedsføringsstrategien. Redaktionen består af medarbejdere hos VisitSamsø. Historierne planlægges et år i forvejen. Redaktionen tilstræber at dække så mange områder som muligt, ligesom omtale af aktører går på skift.

Man er altid velkommen til at kontakte redaktionen med gode idéer til historier, men det er redaktionen, der træffer det endelige valg. Man kan, som alternativ, købe en redaktionel annonce, som ligner magasinets øvrige historier.

Der trykkes årligt 80.000 eksemplarer af Samsø Feriemagasin fordelt på dansk, tysk og engelsk.

Magasinet er primært tænkt som et markedsføringsredskab, der skal virke uden for øen. Derfor distribueres det bredt til landets turistkontorer, på messer samt i samarbejde med et distributionsselskab. Magasinet sendes også til de gæste, der forespørger. Magasinet kan også findes på færgerne og forskellige steder på øen. Endelig kan magasinet downloades fra www.visitsamsoe.dk

Nej! Vi har med tiden tilpasset oplaget, så det matcher afsætningen.

I september modtager du materiale om annoncering i Samsø Feriemagasin.

Det er rigtigt, at du skal aflevere din annonce eller materiale hertil allerede i oktober – altså flere måneder før, magasinet udkommer. Vi skal sende din annonce til oversættelse og have den retur. Vi skal sætte din annonce grafisk op og sørge for, at du er tilfreds. Vi skal placere din og de andres annoncer så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til det redaktionelle indhold og de øvrige annoncer.

Du er meget, meget velkommen til at hente en stak magasiner til både dine nuværende og potentielle gæster.

Det gør annoncørerne. Magasinet er 100 procent finansieret af annonceindtægterne. Samsø Feriemagasin er en særskilt økonomi, som er uafhængig af markedsføringspuljen.

Et eventuelt overskud overføres til markedsføringspuljen og bruges til mere markedsføring til fordel for øen og øens aktører.