Samsø Erhvervs- og Turistcenter varetager den brede markedføring og turistinformation. Når vi markedsfører udadtil hedder vi VisitSamsø.

Billede

Tusindvis af turister besøger hvert år Samsø, og turismen er et af øens vigtigste erhverv.

Samsø Erhvervs- og Turistcenter varetager i samarbejde med Samsø Markedsføringsudvalg den brede markedsføring af Samsø og turistinformation. Markedsføring og turistinformation varetages af Samsø Erhvervs- og Turistcenters delafdeling, som vi kalder VisitSamsø. Det er VisitSamsø, der udgiver øens feriemagasin.
 

VisitSamsøs hjemmeside

Herunder kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om visitsamsoe.dk:

Hjemmesiden præsenterer alle de aktører, der er medlem af Samsø Markedsføringspulje. Derudover kan man finde i hundredvis af inspirationsartikler om alt fra Nordby Bakker til en hilsen fra Dorthe Kollo.

I 2017 var der 211.938 brugere, 327.678 besøg og 1.362.023 sidevisninger på www.visitsamsoe.dk.

Hjemmesiden er en del af medlemskabet af Samsø Markedsføringspulje. Du modtager materiale om puljen i august/september.

Hjemmesiden sorteres efter puljestørrelse og derefter tilfældigt. Når en bruger går på f.eks. ”Overnatning”, vises de røde medlemmer øverst i 1. lag tilfældigt sorteret, dernæst blå medlemmer i 2. lag tilfældigt sorteret osv. På den måde sikrer vi en fair præsentation af de forskellige medlemskategorier.

Alle aktører på siden skal gerne være opdateret senest 1. januar. For at vi kan nå at få evt. nye billeder, tekster, kontaktoplysninger og åbningstider på siden, skal vi have det i meget god tid. Også fordi vi sender teksten til oversættelse, så det kan stå ordentligt på tysk og engelsk.

Ja, i rimeligt omfang kan du godt. Billeder, kontaktoplysninger og åbningstider er hurtige at rette til. Hvis det er teksten, kan vi gøre det på dansk, mens tysk og engelske versioner kun kan gøres en gang årligt, da teksterne sendes til oversættelse. 

Som medlem af markedsføringspuljen kan du få tilbud ind på tilbudssiden på www.visitsamsoe.dk. Kontakt VisitSamsø på visit@samsoe.dk eller 8659 0005, for at høre nærmere.

VisitSamsøs arrangementskalender

På VisitSamsø's hjemmeside kan du finde en oversigt over arrangementer på Samsø

Herunder kan du få svar på ofte stillede spørgsmål om arrangementskalenderen:

VisitSamsøs arrangementskalender oplister næsten alle de arrangementer, der foregår på Samsø. Så længe de er offentlig tilgængelig. I 2017 var der mere end 1.200 arrangementer i kalenderen.

Kalenderen bruges først og fremmest på www.visitsamsoe.dk. I 2017 var der 129.488 klik på kalenderen alene på www.visitsamsoe.dk
Kalenderen kan også ses på skærme på færgerne og rundt omkring på øen.
Endelig sender vi en PDF-version af kalenderen ud til alle aktører med jævne mellemrum.

 

Du kan enten selv indtaste dit arrangement via kultunaut.dk eller, hvis du er medlem af markedsføringspuljen, sende oplysninger om dit arrangement til visit@samsoe.dk. Så sørger vi for, at arrangementet kommer på kalenderen.

Nej, det er helt gratis for alle – også dem, der ikke er medlemmer af markedsføringspuljen.

Presseture

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål om presseture på Samsø:

En væsentlig del af markedsføringen af Samsø udgøres af omtale i danske og udenlandske medier. VisitSamsø gør hvert år en stor indsats for at sikre denne omtale, som de senere år har repræsenteret en markedsføringsværdi for mere end 25 millioner årligt. Dette gøres bl.a. ved at arrangere, indbyde til og afholde presseture.

VisitSamsø arrangerer presseturene – både dem for individuelle journalister/bloggere og for større grupper, der kommer samlet.
Ud fra enten journalistens ønsker om tema og vinkler eller ud fra et af VisitSamsø udvalgt tema laves et program, der bedst muligt imødekommer ønsker og ambitioner. Helt overordnet skal vi sørge for at lave et så attraktivt indhold som muligt, så journalisterne vælger at besøge Samsø frem for et andet sted, og at journalisten kommer hjem med så gode historier som muligt.

Du er altid velkommen til at meddele VisitSamsø din interesse. Det er VisitSamsø, der afgør, hvilke steder der besøges i løbet af presseturen ud fra de besøgende journalisters ønsker.

Det gør markedsføringspuljen med ekstra støtte fra de to rederier. Også aktørerne er gode til at give rabat eller levere deres indsats helt gratis.
Som udgangspunkt har vi en aftale med Samsø Restauratørforening om, at involverede overnatnings- og spisesteder giver minimum 50 procent rabat på ophold og forplejning.
Oplevelsesaktører giver som regel 100 procent rabat.

Nej, der kan aldrig stilles sådan en garanti. Programmet er dog sammensat ud fra en målsætning om, at helheden og de forskellige enkeltheder har så stor relation til temaet for turen, at journalisten kan finde stof i hvert enkelt besøg.
I sidste ende er det dog journalisten og mediets redaktør, der beslutter, hvem der nævnes og hvem der ikke gør.

Turistnyhedsbreve

Herunder kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om nyhedsbreve.

Vi nævner ofte enten alle eller udvalgte aktører, der er med på listen ”Aktuelle tilbud” på www.visitsamsoe.dk.

Nyhedsbrevet indeholder altid omtale af kommende større begivenheder, så hvis du er arrangør af et sådant arrangement, nævnes du i nyhedsbrevet.  

Vi har meget gerne en konkurrence med i nyhedsbrevet. Har du lyst til at sponsorere en præmie, så kontakt os gerne, så vi kan drøfte mulighederne for omtale. OBS: Dette kræver, at man er medlem af markedsføringspuljen.