Samsø Turist- og Handelsstandsforening er en fælles erhvervsforening, der arbejder for at samle og udvikle turisme, og handels- og erhvervslivet på Samsø.

Mærkesager

  • Vi vil være en forening, der samler erhverv på Samsø. Sammen er vi stærkere.
  • Øge handlen på Samsø.
  • Skabe befolkningstilvækst på Samsø.
  • Flere, men også mere købestærke turister til Samsø, især uden for sæsonen.
  • Styrke og forbedre vilkår for erhvervslivet.
  • Fortsat kæmpe for bedre adgangsmuligheder til og fra Samsø.
  • Skabe spændende arrangementer, der giver fastboende og turister oplevelser.
  • Arbejde for en større Markedsføringspulje hos Samsø Erhvervs- og Turistcenter.