Samsø Turist- og Handelsstandsforening er en fælles erhvervsforening, der arbejder for at samle og udvikle turisme, handels- og erhvervslivet på Samsø.

Mærkesager:

  • Vi vil være en forening, der samler erhverv på Samsø. Sammen er vi stærkere
  • Øge handlen på Samsø
  • Skabe befolkningstilvækst på Samsø
  • Flere, men også mere købestærke turister til Samsø, især uden for sæsonen
  • Styrke og forbedre vilkår for erhvervslivet
  • Fortsat kæmpe for bedre adgangsmuligheder til og fra Samsø
  • Skabe spændende arrangementer, der giver fastboende og turister oplevelser
  • Arbejde for en større Markedsføringspulje hos Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Formand:
Michael Svinth, Depotet - ms@anjo-holding.dk 

Næstformand:
Lone Appelby, Samsø Labyrinten

Sekretær:
Charlotte Villadsen, Ballen Strandcamping

Bestyrelsesmedlemmer:
Susanne Hesseldal, Rum og Rooms
Simon Jørgensen, Superbrugsen
Lasse Fisker, Restaurant Nordby13
Astrid Kjeldmard, Samsø Camping og Feriecenter

Suppleanter
Peter Rosendal, Jyske Bank