Samsø Kommunes Kulturelle styregruppe varetager udstillinger og øvrige kulturelle tiltag i de to udstillingsrum i Anton Rosen Huset

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • 1 repræsentant for Kunst og Kultur Samsø (KOKS)
 • 1 repræsentant for Museumsforeningen
 • 1 repræsentant for Billedkunstrådet
 • 1 repræsentant for Social og Kulturudvalget
 • 1 repræsentant for Bibliotekets Brugergruppe
 • Samsø Kommunes Erhvervs- Turist- og Kulturchef
   

Har du et forslag til en kommende udstilling, eller har du spørgsmål vedrørende udstillinger i Anton Rosens Huset, skal du kontakte Netværkskoordinator Mia Buur Madsen på mail: aumbm@samsoe.dk eller telefon: 25 20 88 15

Kommissorium

 

 1. Ønske om udstilling, herunder lokale og periode fremsendes til Netværkskoordinator, Mia Buur Madsen på mail: aumbm@samsoe.dk

 2. Udstillingsplan vedtages af den kulturelle styregruppe.

 3. Lokalerne stilles gratis til rådighed for udstillerne.

 4. Udstiller sørger selv for ophængning og nedtagning i henhold til aftale om udstillingsperiode.

 5. Udgifter i forbindelse med udstillinger afholdes af udstiller selv, herunder eksempelvis selvrisiko, fernisering, brochure.

 6. Samsø Kommunes forsikring dækker egne og indlånte kunst- og udstillingsgenstande ved skiftende udstillinger. Dækningsomfang: Al risiko inkl. transport, brand, tyveri (herunder simpelt tyveri) samt vand.

 7. Samsø Erhverv- og Turistcenter søger at gøre det så sikker som muligt, men kan ikke påtage sig ansvar for udstillede værker. Det er på udstillernes ansvar.

 8. Efter aftale med SET kan udstiller låne nøgle og holde arrangementer og/eller særligt åbent i forbindelse med udstilling.

 9. Udstillingerne vil være tilgængelig/ åben i Turistinformationens åbningstid.

 10. Udstiller sørger for at fremsende informationsmateriale og prislister i god tid, således at der kan skiltes på informativ måde under udstillingsperioden.

 11. Udstiller sørger for brochure eller andet, der fortæller lidt om kunstneren/værkerne. SET har ikke personale til at formidle om udstilling/værkerne. Materialet skal således kunne "tale" for sig selv, når udstiller ikke er tilstede.

"Bryllup" af  fotograf Thinna Aniella.

”Samsø Festivalens Mangfoldighed” af fotograf og journalist Suzanne B. Danneskiold Lassen.

Begge udstillinger kan opleves fra 8. september  - 26. oktober 2018.

Læs mere om udstillingerne

Her vil kommende udstillinger blive listet op

"Musik og billedkunst - Samsø som inspiration"
Karin Birgitte Lund og Pelle Gudmundsen Holmgreen
9. juni – 24. august 2018

Birthe Nørregård Hansen og Stine Riemann
21. april – 26. maj 2018, gult lokale

Sigrid Hovmand og Elisabeth Ryde
21. april – 26. maj 2018, hvidt lokale

Kirsten Breinegaard – retrospektivt billedkunst
16. marts - 13. april 2018

"STOLEN"
7. juli - 21. september 2017

Peter Graversen
Maj 2017

Ole Olsen
Maj 2017