Samsø Kommunes Kulturelle styregruppe varetager udstillinger og øvrige kulturelle tiltag i de to udstillingsrum i Anton Rosen Huset

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • 1 repræsentant for KOKS
 • 1 repræsentant for Museumsforeningen
 • 1 repræsentant for Billedkunstrådet
 • 1 repræsentant for Social og Kulturudvalget
 • 1 repræsentant for Bibliotekets Brugergruppe
 • Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur

Har du et forslag til en kommende udstilling, eller har du spørgsmål vedrørende udstillinger i Anton Rosens Huset, skal du kontakte udviklingskonsulenten for Børn, Unge og Kultur på aushs@samsoe.dk eller 25 20 88 15.

 

 1. Ønske om udstilling, herunder lokale og periode fremsendes til udviklingskonsulenten for Børn, Unge og Kultur på aushs@samsoe.dk

 2. Udstillingsplan vedtages af den kulturelle styregruppe.

 3. Lokalerne stilles gratis til rådighed for udstillerne.

 4. Udstiller sørger selv for ophængning og nedtagning i henhold til aftale om udstillingsperiode.

 5. Udgifter i forbindelse med udstillinger afholdes af udstiller selv, herunder eksempelvis selvrisiko, fernisering, brochure.

 6. Samsø Kommunes forsikring dækker egne og indlånte kunst- og udstillingsgenstande ved skiftende udstillinger. Dækningsomfang: Al risiko inkl. transport, brand, tyveri (herunder simpelt tyveri) samt vand.

 7. Samsø Erhverv- og Turistcenter søger at gøre det så sikker som muligt, men kan ikke påtage sig ansvar for udstillede værker. Det er på udstillernes ansvar.

 8. Efter aftale med SET kan udstiller låne nøgle og holde arrangementer og/eller særligt åbent i forbindelse med udstilling.

 9. Udstillingerne vil være tilgængelige i Turistinformationens åbningstid.

 10. Udstiller sørger for at fremsende informationsmateriale og prislister i god tid, således at der kan skiltes på informativ måde under udstillingsperioden.

 11. Udstiller sørger for brochure eller andet, der fortæller lidt om kunstneren/værkerne. SET har ikke personale til at formidle værkerne. Materialet skal således kunne "tale" for sig selv, når udstiller ikke er tilstede.

 12. I det gule lokale skal det være muligt at afholde vielser. Der skal derfor være en fast opstilling af borde og stole i lokalet hele tiden.

 13. I det hvide lokale skal det være muligt at afholde møder i forbindelse med husets aktiviteter. Derfor skal der, som udgangspunkt, være borde og stole i lokalet hele tiden.