Samsø Erhvervs- og Turistcenter har i dag til huse i Anton Rosen Huset

Billede

Du kan læse mere om Anton Rosen Huset på Visit Samsøs hjemmeside

Anton Rosen Huset rummer turistinformation, to udstillingslokaler og kontorer for Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Det er også muligt at blive borgerligt viet i det nederste udstillingslokale ved henvendelse til Samsø Kommune.

Vi er en kommunal afdeling med en begrænset økonomi, som ikke tillader os at holde åbent i weekenden. Til gengæld har Samsø Museum åbent i weekender og på helligdage det meste af året, og der kan man få forskellig information.

I plakatsøjlen kan der kun annonceres for arrangementer og ikke for generelle åbningstider, salg af effekter etc.
Det er VisitSamsø, der sørger for al ophængning på søjlen, og VisitSamsø administrerer opsætning og nedtagning. Opslag om arrangementer skal afleveres i færdig form til VisitSamsø, Anton Rosens Plads 3. Det anbefales at opslaget er lamineret, da søjlen ikke er helt vandtæt.
Visit Samsø hænger som udgangspunkt nye opslag op en gang om ugen. Ved aflevering af opslag oplyser VisitSamsø om næste tidspunkt for ophængning. Opslag kan som udgangspunkt hænge i 14 dage. I forbindelse med særlige større arrangementer kan opslag muligvis få lov til at hænge i længere tid.

Anton Rosen Huset stor færdigrenoveret og klar til brug i november 2016 - blandt andet takket være midler fra både Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Derudover er den indvendige indretning af huset støttet af LAG.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 


Turistinformation


I Anton Rosen Huset finder du også turistinformationen.

Herunder kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om turistinformationen.

Der er turistinformation i Anton Rosen Huset, Anton Rosensplads 3, Tranebjerg.
Der er ubemandede turistinformationer i Nordby ved Café Underground, i Ballen havn, Langøre havn og Mårup Havn.
Samsø Museum har også turistinformation i Velkomstcentret i Tranebjerg og i Nordby Gl. Posthus.

På de travleste dage kommer der op mod 300 mennesker i turistinformationen.

Ja, vi tager telefonen og svarer på mails på alle hverdage hele året. 

Ja, hvis du er enten grønt, blåt eller rødt medlem af markedsføringspuljen.

Vi henviser først og fremmest til medlemmer af markedsføringspuljen. Vi forsøger altid at henvise til minimum en håndfuld alternativer, hvis det drejer sig om f.eks. overnatningssteder, for at gæsten har noget at vælge i mellem og at sikre en fair fordeling mellem aktørerne.