Her kan du finde retningslinjer og vejledning for at søge Samsø Kommunes aktivitetspulje. 

Billede

Udvalget for erhverv- og bosætning råder over en aktivitetspulje, der har til formål at støtte aktiviteter på Samsø mellem den 15. august og 15. juni. 

I Samsø Kommunes erhvervs- og bosætningsstrategi for 2014 – 2020 samt tilhørende handleplan for 2019 – 2020, er det ambitionen at arbejde hen mod helårsturisme på Samsø. Turisme uden for sommersæsonen fordrer, at der er aktiviteter og ikke alene naturen, der kan tiltrække turister - det har aktivitetspuljen til formål at støtte. 

Samsø Kommunes erhvervs- og bosætningsstrategi samt handleplan