Nytænkning og videreudvikling er nøgleordene for Samsø Innovationsråd

Innovationsrådet har blandt andet til formål at arbejde aktivt med Samsøs vækst og udvikling inden for erhverv - herunder turisme og bosætning. Udformning og løbende opfølgning på Erhvervs- og Bosætningsstrategien for Samsø vil være forankret i Samsø Innovationsråd.

Kommissorium for Samsø Innovationsråd

Medlemmer af Samsø Innovationsråd