Samsø Turist- og Handelsstandsforening er en fælles erhvervsforening, der arbejder for at samle og udvikle turisme, handels- og erhvervslivet på Samsø

Mærkesager:

  • Vi vil være en forening, der samler erhverv på Samsø, sammen er vi stærkere
  • Øge handelen på Samsø
  • Skabe befolkningstilvækst for Samsø
  • Flere, men også mere købestærke turister til Samsø, især uden for sæsonen
  • Styrke og forbedre vilkår for erhvervslivet
  • Fortsat kæmpe for bedre adgangsmuligheder til og fra Samsø
  • Skabe spændende arrangementer, der giver fastboende og turister oplevelser
  • Arbejde for en større Markedsføringspulje hos SET

Formand:
Frank Kristensen, Samsø Gårdbutik – oen.dk, tlf. 20 13 46 30 – formand@saha.dk

Næstformand:
Charlotte Villadsen, Ballen Strandcamping

Bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Jensen, Samsø Optik
Peter Rosendahl, Jyske bank
Susanne Hesseldal, Rumogrooms
Henrik Sørensen, Samsø Golfklub
Lars Damgaard, Smagen af Øen

Suppleanter
Jane Mørk von der Lippe, Gartner Jørgensen
Louise Vedel, Samsø Falkecenter

Revisor:
Torsten Sørensen Kruse, REalVISION

Samsø Turist- og Handelsstandsforenings hjemmeside