Netværksforum Samsø er forankret i Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Gennem tværfaglighed, vidensdeling og markedsføring vil Netværksforum Samsø sikre udvikling med henblik på jobskabelse og vækst

Netværksforum Samsø har til formål at skabe vækst og udvikling på Samsø ved at fremme innovation og motivationen til at samarbejde. Netværksdeltagernes faglige kompetencer indenfor erhverv, kunst og kultur bringes i spil på nye måder, således at der fremmes en erfaringsudveksling, der rækker ud over traditionelle, faglige grænser.

Gennem sociale og faglige relationer skabes grobund for at gøre brug af netværkets kompetencer og derved fremme nye tiltag.

Netværksforum Samsø vil endvidere have fokus på inddragelse af fritidssamsinger i ø-livet og på en indsats for øget bosætning.

Netværksforum Samsø vil gennem aktiviteter og facilitering af netværk, skabe relationer mellem foreninger, samt eksisterende og nye netværk, for derved at opnå Netværksforum Samsøs formål.

Netværksforum Samsø er støttet gennem LAG.

 

 

 

 

Læs mere om LAG