Samsø Fødevarenetværk er sat i verden, for at skabe vækst og innovation samt ikke mindst sikre, at det stærke Samsø brand står endnu stærkere i fremtiden

Frem for et traditionelt fokus på konkurrence og ’forretningshemmeligheder’ har virksomhederne via netværket mulighed for at lære af hinanden, få ny inspiration, indgå samarbejder og på den måde blive stærkere i fællesskab.

Erfaringer fra ind- og udland viser, at virksomheder, der organiserer sig i netværk og bruger hinanden aktivt, oplever fremgang og øget konkurrenceevne udadtil.

Samsø Fødevarenetværk består af samske virksomheder, store som små, der beskæftiger sig med fødevarer. Medlemmerne spænder bredt fra små virksomheder, der fremstiller specialiteter, til restauranter og nogle af øens største virksomheder.

Aktiviteterne i netværket spænder fra temaarrangementer og ekskursioner til virksomhedsbesøg, hvor netværkets medlemmer på skift åbner deres døre for hinanden.

Samsø Fødevarenetværk blev grundlagt i 2012 som et i første omgang to-årigt projekt i et samarbejde mellem Samsø Landboforening og Samsø Erhvervs- og Turistcenter med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Grundet den brede interesse for at fortsætte netværket, blev det besluttet at fortsætte i Samsø Erhvervs- og Turistcenters regi.

Bager og Co
Brdr. Kjeldahl
Flinchs Hotel
Foreningen Samsø Råvarefestival
Samsø Bær
Samsø Cider / Levisen Aps
Samsø Grønt A/S
Samsø Landkøkken
Samsø Syltefabrik
Samsø Perlen
Skipperly
Slg Aps (Ilse Made)
Smagen af Øen
Sweet Samsø
Sælvigbugtens Camping
Vadstrup 1771
Øen og Havet

Kunne Samsø Fødevarenetværk være noget for dig?

Læs mere om fødevarenetværkets aktiviteter i programmet og se priser for deltagelse

3. og 4. November: Ekskurtion - er økologi noget for os?
Ekskursion med temaet : Er økologi noget for os – og kan vores fødevare og spiseoplevelser udvikles yderligere?

Vi skal bla. Besøge: Mejnerts Landbrug, gårdbutik og mølle, Skiftekær Økologiske landbrug og pakkeri på Tåsinge, www.skiftekaer.dk,  samt Axel Månsson, produktion af grøntsager, såvel konventionel som økologisk, www.maansson.dk .


9. november 9.00 - 12.00:
Information om økologisk fødevareproduktion. Et fællesmøde med LMO hvor økologikonsulent Peter Mejnertsen kommer og holder oplæg.


17. november 13.30 - 18.00: Opfølgning på seminar
Opfølgning på seminar om Smag og Produktudvikling v/ Lisbeth Ankersen
Hvad har betydning for om kunderne synes godt om et produkt - hvad kan  typisk kan man lide og ikke lide, baseret på vores køn, alder, kulturel og geografisk baggrund – tyskere eller svenskere kan have andre præferencer end vi danskere.
Lisbeth bygger oven på det oplæg vi havde sidst, og inddrager fødevarenetværkets produkter.


7. december 13:30: Future Food Innovation
Future Food Innovation v/ Gyda Bay . Hvad tilbyder Future Food Innovation. Herunder lidt om tilskudsmuligheder. Biocirkulært Samsø/ Biocirkulær økonomi v/ Gunnar Mikkelsen, projektleder.


14. december 10.00 - 15:30: Fremtidens trends og tendenser
Er der overensstemmelse mellem Samsøs værdier inden for fødevarer, smagsoplevelser og turisttilbud og vores fremtidige gæster/kunders - ved Kirsten Østergaard, Firstmove

Firstmove arbejder med at leverer indsigt i fremtiden. En viden der omsættes til strategi og relevante markedstiltag for kunder. Firstmove samarbejder med flere af landets største detailvirksomheder, bl.a af Arla, 7-Eleven, Carlsberg, Landbrug & Fødevarer, Kvickly, Danske Spil, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og Ældre Sagen, Rynkeby og Økologisk Landsforening.
 
Firstmove forsker i fremtiden. I hvilke værdier, der driver forbrugeren fremadrettet. Og hvordan disse påvirker adfærd og forbrugsvalg. De kan gøre fremtiden konkret, fordi de kontinuerligt spørger dem, der former den, nemlig firstmoverne. De 3 % af befolkningen, der er først med adfærd og som dermed angiver, hvilken adfærd det resterende marked vil tage til sig. En metode, der leverer et tidsforspring og dermed en unik mulighed for at nytænke med afsæt i kommende behov.