Lån penge rentefrit til projekter, der gavner hele Samsø

Samsø Iværksætterfond er sat i verden for at hjælpe virksomheder i gang med projekter, som, efter fondens vurdering, har potentiale til at skabe vækst til gavn for Samsø Kommune.
 
Fondens hovedmål var oprindeligt at etablere og drive et eller flere iværksætterhuse, men fonden yder nu fortrinsvist lån til iværksættere, der har projekter, der vil bidrage til udviklingen af erhvervslivet på Samsø.

Samsø Iværksætterfonds formål er bl.a. at finansiere igangsættende projekter, foretage indledende undersøgelser og starte nye initiativer med henblik på forædling af fødevarer, baseret på råvarer produceret på Samsø.
 
Fonden yder lån, støtte og anden bistand til iværksættere, som på baggrund af ansøgning og andre oplysninger, herunder oplysninger indhentet af fonden selv, forventes at kunne bidrage til udviklingen af erhvervslivet i Samsø Kommune. 
 
Det er et væsentligt kriterium, at der er tale om bæredygtige og økonomisk solide virksomheder, som efter fondens vurdering har potentiale til at skabe vækst til gavn for Samsø Kommune. Projekter, der falder uden for de rammer, gives der ikke støtte til. 
 
Der ydes støtte til følgende hovederhvervskategorier: 
  • Turisterhverv
  • Fødevarer
  • Restaurationsvirksomhed
  • Håndværksvirksomhed
  • Øvrig virksomhed

Marcel Meijer
Stilling: Borgmester 
Dato for indtræden i bestyrelsen: 1.1.2014
Valgperiode: 1.1.2018 - 31.12.2021
Genvalg: Ja
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd
Udpeget af Samsø Kommunalbestyrelse

Kjeld Bønkel
Stilling: Faglig sekretær/Formand 3F Samsø
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem Samsø Erhvervsforum (udpeget af LO Samsø). Medlem af Samsø Erhvervskontaktråd (udpeget af 3F/LO Samsø).
Formand LO Samsø (valgt på generalforsamling). Bestyrelsesmedlem LO Århus (udpeget grundet formandskab LO Samsø). Bestyrelsesmedlem og kasserer i SF Samsø (valgt/udpeget på generalforsamling)
Udpeget af 3F Samsø
 
Ann Chanett Glundal Sørensen
Stilling: Selvstændig
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Ejer af Glundal Heste
Udpeget af Samsø Erhvervsforum
 
Søren Bertel Jensen
Stilling: Landmand  
Dato for indtræden i bestyrelsen: 6.4.1998
Valgperiode: 01.01.18 - 31.12.2021
Genvalg: Ja
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Samsø Erhvervsforum
Udpeget af Samsø Erhvervsforum
 
 
Morten Kjeldgaard
Stilling: Lektor emeritus
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2018 
Valgperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021
Genvalg: Nej
Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Lars Kjeldgaard Fonden
Udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland
Udtrådt af bestyrelsen 22. januar 2019.
 
Region Midtjylland har med den nye erhvervsfremmelov vurderet, at de ikke længere er berettiget til at udpege medlemmer til bestyrelsen for Samsø Iværksætterfond, hvorfor Regionsrådet ikke længere kan udpege medlem og suppleant til bestyrelsen.