Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere med et CVR-nummer.

Der er fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

Ny viden kan f.eks. komme fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner eller fra et privat udviklingshus. Deres investering kræver hverken, at de får ejerandele eller penge retur – men de kræver, at din idé har forretningsmæssig potentiale, og at innovationsprojektet er gennemtænkt. Som virksomhed skal I vise, at I enten har en vis omsætning eller har tiltrukket ekstern kapital. Som start-up er det nok med et stærkt team, der har lovende resultater at bygge på.