Hvis din virksomhed skal kunne aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen i Samsø Kommune og i hele Business Region Aarhus, skal den være tilmeldt SMS-ordningen

Hvert besøg på genbrugspladsen registreres ved, at virksomheden forud for besøget sender en SMS. Prisen for hvert besøg er 250 kr. plus moms, men dette kan variere i de andre 11 kommuner i Business Region Aarhus.

Sådan bruges ordningen:

  1. Tilmelding sker elektronisk
  2. Angiv de mobilnumre, som du ønsker at benytte til at sende sms'er
  3. Send en sms, når du ankommer til genbrugspladsen med teksten "GP <genbrugspladsnummer> til telefonnummeret 1919. (Affaldscenter Harpesdal har nummer 7411)
  4. Du modtager en kvittering, som kan fremvises til genbrugspladsens personale
  5. Du betaler pr. besøg via det tilmeldte betalingskort


Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. for farligt affald er der en mængdebegrænsning på 10 kg pr. besøg.

Du kan jf. lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Tilmeld dig genbrugspladsordningen

Affaldscenter Harpesdal

Samsø Kommune har én genbrugsplads: 7411 Affaldscenter Harpesdal.

Det er også muligt at benytte kommunens vejeordning, hvor man kan aflevere sorteret affald på genbrugspladsen, der svarer til det, som en almindelig husholdning har.

Hvis der leveres flere af nedennævnte affaldsfraktioner ved samme besøg på pladsen, skal køretøjet vejes flere gange.

Prisliste        

Betaling efter vægt (alle priser ekskl. moms)

Stort brændbart 1.106 kr./ton
Småt brændbart 962 kr./ton
Rent træ 430 kr./ton
Rent pap 578 kr./ton
Haveaffald 578 kr./ton
Jord 20 kr./ton
Plangras inkl. ramme 578 kr./ton
Deponeringsegnet affald 2.988 kr./ton
Asbestholdigt affald 2.988 kr./ton

 

Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. for farligt affald er der en mængdebegrænsning på 10 kg pr. besøg. Du kan jf. lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).