Sundhedsjournalen giver dig information om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt eventuelt donorregistrering og livstestamente

Det kræver Nem-id log-in for at kunne se sundhedsjournalen

Se din sundhedsjournal

Se dine konsultationer