Instrukser er retningslinier for, hvordan personalet skal forholde sig under givne omstændigheder.

Ved procedurer forstås patientrelaterede arbejdsgange -og processer i forbindelse med behandling og pleje

Procedure for aflåst medicinrum i klinikken

Formål:        Sikre at der ikke er uvedkommende, som har adgang til borgernes medicin.

Man har valgt en kodelås, da det øger sikkerheden ved, at koden løbene kan udskiftes, eksempelvis ved udskiftning af personale.

Lovmæssige krav (medicinskabsbekendtgørelsen § 5):

Afdelingens lægemidler skal opbevares i formålstjenlige og aflåste skabe eller rum. Skabene eller rummene bør kun anvendes til opbevaring af afdelingens lægemidler.                   

Adgang:       Det er kun sygeplejegruppen, assistent fra kildemosen som doserer medicin, som har adgang til medicin rummet. Samt teamleder for sygeplejen og leder af kildemosen.

Teamleder har derud over en nøgle, der kan åbne døren.

Koden består af 8 cifre, som ikke er offentlig tilgængelig.

Den effektive sikring afhænger af personalets pligttroskab og loyalitet, som minimerer risikoen for misbrug eller adgang for udenforstående.

Ansvar:  Teamlederen af sygeplejen har ansvar for, at koden skiftes hvert kvartal samt ved udskiftning/afgang af personale.

Version 1.0

Udarbejdet af Forvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen. Maj 2017

Revideres Maj 2018