I Samsø Kommune er det målsætningen at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Derfor har foreninger mulighed for at søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter for børn og unge.

Kommunen råder også over en række idræts- og fritidsfaciliteter, som foreningerne kan benytte.

Sådan søger din forening om tilskud og lokaler

Hvis din forening vil søge tilskud eller låne kommunale lokaler, skal du sikre dig, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen.

Hvis ikke din forening er godkendt, skal du først søge om at få godkendt din forening.

Borger.dk kan du både søge om tilskud, om lån eller leje af lokaler eller anmode om at få godkendt din forening. Du skal bruge din Nem-ID for at logge dig ind.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om mulighederne for at låne eller leje lokaler, så kontakt afdelingschef Tonny Sørensen fra Samsø Kommunes Ejendomsservice på telefon: 20 12 42 83 eller mail: autso@samsoe.dk

Gå til siden "foreninger" på Borger.dk