Socialpsykiatrisk støttecenter på Samsø yder efter visitering støtte i hverdagen - med udgangspunkt i det enkelte menneske

Vi tilbyder blandt andet bruger- og pårørendemøder, aktiviteter samt hygge og samvær i støttecentret.

Socialpsykiatrien samarbejder med Regionspsykiatrien hvor øen er tilknyttet faste ambulatoriesygeplejersker fra hhv. afdeling for mani og depression og ambulant psykoseenhed.

Psykiatrisk rådgivning ydedes hele døgnet ved psykiatrisk rådgivning i Risskov på telefonnummer: 78 47 04 70