Billede

På Samsø skole er der, foruden SFO for skolens 0 – 3 klasse, også tre klubber for børn og unge. Alle er en del af fritidstilbuddet ”Fristedet”. Klubberne har til huse på Samsø Skole, men klubberne er et tilbud til alle øens børn og unge.

  • Juniorklub for børn fra 4. - 6. klasse.
  • Tweenklub for børn fra 6. - 7. klasse.
  • Ungdomsklubben "Grotten" for unge fra 8. klasse til og med 17 år.

Læs mere på Samsø Skoles hjemmeside: www.samsoeskole.dk

Digital pladsanvisning

Fritids- og ungdomsklubber er et tilbud til børn og unge efter skoletid

Hvem kan gå i fritids- og ungdomsklubber?

Fritidsklubberne har ofte åbent om eftermiddagen, når den almindelige skoledag slutter og på nogle fridage. Ungdomsklubberne er åbne om aftenen.

Klubberne påtager sig ikke egentlig børnepasning, men tilbyder en bred vifte af fritidsaktiviteter.

Klubberne opdeles typisk efter alder:

  • fritidsklub for 10- til 11-årige
  • juniorklub for 12- til 14-årige
  • ungdomsklub for 14- til 18-årige

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.