Samsø Kommunale Dagpleje er øens kommunale pasningstilbud til børn i alderen 26 uger til tre år

Billede

Velkommen til Samsø Kommunale Dagpleje, der er et pasningstilbud til børn i alderen 26 uger til tre år. Dagplejerne passer som udgangspunkt fire børn, og det enkelte dagplejehjem har åbent 48 timer om ugen. Tidligste åbningstid er klokken 06.30, og seneste lukketid er klokken 17.00.

Ved egen dagplejers fravær tilbyder vi gæstepasning hos en anden dagplejer. Der er aktuelt mellem 40 og 50 børn i dagplejen og 13 dagplejere og en leder.

Læs mere om dagplejen i menuen til venstre.

Dagplejeren skal i et tæt samarbejde med forældrene give børnene omsorg og understøtte børnenes alsidige udvikling og selvværd.

I hverdagen udvikles børnene sociale kompetencer, blandt andet gennem kammeratskaber, medbestemmelse og medansvar.

Vores dagpleje er kendetegnet ved, at vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang. I vores hverdag er der tid og rum til at sikre sig, at det enkelte barn føler sig set og værdsat.

Dagplejerne modtager løbende efteruddannelse. Der arbejdes med læreplaner, og når barnet er cirka to år, tilbydes en forældresamtale med udgangspunkt i Udviklingshjulet.

Børnene bliver passet i private hjem i små grupper på fire børn – med mulighed for femte barn som gæstebarn – og alle indgår helt naturligt i dagplejehjemmets familiemønster.

En gang om ugen er der heldagslegestue. Her får børnene mulighed for at være en del af en større gruppe børn, og ” de store ” får chancen for at spurte rundt i en gymnastiksal eller på en stor legeplads.

Vi vægter det højt, at barnet trives, når det er i gæstedagpleje. Hvis et barn skal i gæstepleje, besøger barnets faste børnegruppe typisk denne dagplejer. Så er der skabt en god kontakt, og barnet genkender både stedet og den voksne, den dag det skal i gæstepasning.

Alle dagplejerne modtager råd og vejledning fra en uddannet dagplejepædagog. Hos os er det Lederen, der kommer på henholdsvis anmeldte og uanmeldte besøg.

Samsø Kommunale Dagpleje
Dagplejechef Lone Jensen
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon: 87 92 23 40 eller 30 10 54 83
Mail : aulje@samsoe.dk

Indmeldelse

Indmeldelse i Dagplejen foregår via Nem-ID. I vil efterfølgende blive kontaktet af Dagplejelederen, som vil spørge ind til, hvornår I ønsker, at barnet skal starte, om I har særlige ønsker, om der er specielle behov hos barnet, der skal imødekommes og så videre.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagplejen foregår via Nem-ID eller skriftligt med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelse sker til Pladsanvisningen.