Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, social og sygdom Kommunal tandpleje Specialtandpleje

Specialtandpleje

Samsø Kommune tilbyder specialtandpleje til børn og voksne, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap). Formålet er at fremme den enkeltes sundhed og trivsel, og derfor indeholder tilbuddet hjælp til pleje af tænder og proteser i det daglige og et specialiseret tandplejetilbud.

Betaling

Samsø Kommune opkræver årligt et fast beløb for deltagelse i ordningen. Betalingen er den samme uanset hvilke behandlinger, der udføres og uanset patientens formue- og indtægtsforhold. Får man ingen tandplejeydelser opkræves ingen eller reduceret egenbetaling. Egenbetalingen betales ved årsskiftet og trækkes fra pensionen. Der er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 2.130,- pr. år (2023) at være tilmeldt specialtandplejen. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Børn og unge under 20 år betaler ikke noget.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen men skal ikke derudover betale for selve tandbehandlingen. Borgeren skal som hovedregel selv betale for transport/forflytning til/fra tandklinikken.

Henvisning

Henvisning til specialtandplejen kan foretages af en fagperson fra social- eller sundhedsvæsnet, som har godt kendskab til sygdomssituationen. Det kan være egen tandlæge, læge, hjemmesygeplejerske eller kontaktperson. Denne henvisning sendes til Samsø Kommunale Tandpleje, Kildemosen 7 i Tranebjerg. Den kommunale tandpleje vurderer, om betingelserne for tilbuddet er til stede og vurderer, om der skal tilbydes behandling i kommunalt eller regionalt regi.

I tilfælde af komplicerede behandlinger eller borgere med komplicerede helbredssituationer henviser Samsø Kommunale Tandpleje til behandling i den Regionale Specialtandpleje. Her vil omfattende tandbehandling kunne gennemføres under anvendelse af narkose.

Ønsker du at benytte en privat tandlæge?

Hvis du ønsker specialtandpleje udført hos en privat tandlæge eller -tekniker, skal du kontakte Samsø Kommunale Tandpleje for at aftale dette. Har du valgt specialtandpleje, kan du ikke modtage Sygesikringstilskud til tandbehandling hos private tandlæger. Dette tilskud kan dog opnås igen, hvis du melder dig ud eller bliver udvisiteret af den kommunale specialtandpleje.

Ved indmeldelse af specialtandplejen går der normalt mindre end 14 dage før tandplejen kontakter dig. Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning.

Klik her for at læse mere om dine muligheder hos den kommunale tandpleje (åbner nyt vindue)

Sundhedsloven § 127 - 130

Bekendtgørelse om Tandpleje § 12-16

Vejledning nr. 11178 af 30/06/2006 - Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Vejledning nr. 9700 af 06/08/2018 - Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, afsnit 6.

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback