Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, social og sygdom Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Samsø Kommunale Tandpleje tilbyder omsorgstandpleje til borgere over 18 år med væsentligt nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. En gruppe af borgere, som har svært ved eller er ude af stand til at bruge det normale tandplejetilbud til voksne.

Beboere i Plejecenter Kildemosen bliver tilbudt omsorgstandpleje ved indflytning. Andre borgere i Samsø Kommune, der bor i eget hjem, men med mange hjælpeforanstaltninger, kan ansøge om omsorgstandpleje gennem kommunens visitation.

Samsø Kommune opkræver årligt et fast beløb for deltagelse i ordningen. Det faste beløb ligger under 1.000 kr. - og som eksempel, er det 570 kr. i 2023. Betalingen er den samme uanset hvilke behandlinger, der udføres og uanset patientens formue- og indtægtsforhold. Får man ingen tandplejeydelser opkræves ingen eller reduceret egenbetaling. Egenbetalingen betales ved årsskiftet og trækkes fra pensionen. Der kan opnås tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”, hvis man er medlem af denne.

Hvis du ønsker omsorgstandpleje udført hos en privat tandlæge eller -tekniker, skal du kontakte Samsø Kommunale Tandpleje for at aftale dette.

Har du valgt omsorgstandpleje, kan du ikke modtage Sygesikringstilskud til tandbehandling hos private tandlæger. Dette tilskud kan dog opnås igen, hvis du melder dig ud af den kommunale omsorgstandpleje.

Ved indmeldelse i omsorgstandplejen skal du forvente, at der kan gå op til to måneder før tandplejen kontakter dig. Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning ved at kontakte tandplejen.

Klik her for at læse mere om dine muligheder hos den kommunale tandpleje.

Sundhedsloven § 127 - 130

Bekendtgørelse om Tandpleje § 7-11

Vejledning nr. 11178 af 30/06/2006 - Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Vejledning nr. 9700 af 06/08/2018 - Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, afsnit 5.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til