Du har som turist på Samsø mulighed for at få hjælp til sygepleje og hjemmehjælp