Samsø Kommune tilbyder forskellige former for fysio - og ergoterapeutisk træning

Under indlæggelse eller i forbindelse med ambulant besøg på et hospital, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning.

Hvis du har behov for genoptræning, udarbejdes en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen. Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Træningen søges via dette ansøgningsskema eller ved henvendelse til Informationen på Rådhuset.

Skemaet kan udfyldes af dig selv, dine pårørende eller andre og sendes til:

Sundhedsafdelingen
Sygehusvej 26 1
8305 Samsø

eller på mail til: traening@samsoe.dk  

Skemaet kan også aflevers i Informationen på Rådhuset

Du bliver kontaktet af en terapeut fra Sundhedsafdelingen, og I vil i samarbejde finde frem til, om du er i målgruppen og hvilket træningstilbud, der passer bedst til dig.

•    Sundheds- og Akuthuset
•    Kildemosen
•    Udenfor
•    Dit eget hjem

Det er terapeutens faglige vurdering, der afgør, hvor du vil blive tilbudt træning.

Frit valg: Har du en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det. Du skal selv kontakte den kommune, du ønsker at træne i, for at høre om, der er mulighed for at træne der. Er det muligt skal du bede din egen kommune om at sende din genoptræningsplan og et betalingstilsagn til den ønskede kommune.

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi.

Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

En henvisning til vederlagsfri fysioterapi er til en privat klinik for fysioterapi.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.