Samsø Kommune og Region Midtjylland deler fælles sårjournal.

Hermed er det muligt at udveksle oplysninger hurtigt og sikkert for at sikre den bedst mulige behandling af dit sår og samtidig mindske antallet af ambulante besøg på sygehuset.

Telemedicinsk sårvurdering indebærer, at sygeplejersken i kommunen opretter en sårjournal på dig på et Internetbaseret program.

Herved er det muligt at dele din sårjournal med andre relevante behandlere såsom praktiserende læger, sårambulatorier og andre sårspecialister.

Fordelene er:

  • at du som sårpatient kan slippe for nogle besøg i for eksempel ambulatorier
  • at sygeplejersken, som behandler dig, hurtigt kan få en lægeordination ved forværring i dit sår eller andet
  • at du selv kan få adgang til at se hvad, der står om dig i din sårjournal
  • at du selv kan skrive i din sårjournal, hvis du har behov for at meddele dine behandlere noget omkring dit sår.

Da der er tale om lægelige og behandlingsmæssige oplysninger vil disse blive behandlet med fortrolighed uden adgang for uvedkommende.

Kun det sundhedsfaglige personale, som er involveret i din sårbehandling kan se din journal.

 Alle data (tekst og billeder) bliver derfor sendt via en krypteret forbindelse, hvilket betyder, at andre ikke kan læse det uden at have en kode.

Ifølge dansk lov (Lov om patientrettigheder) skal du give skriftligt samtykke til, at der overføres disse oplysninger. Derfor skal du underskrive en samtykkeerklæring før, der kan oprettes en sårjournal og før, der kan udveksles oplysninger behandlerne imellem.

Det er sårsygeplejersken i kommunen eller på sygehuset, som opretter en sårjournal på dig efter behov.

Klik på den blå boks nederst på siden for at få adgang til din sårjournal. Du skal logge på med din Nem-ID.