Alle sundhedsfaglige personer har tavshedspligt i forhold til, hvad de erfarer om de enkelte patienter.

Alle sundhedsfaglige personer har tavshedspligt i forhold til, hvad de erfarer om de enkelte patienter.

Det gælder i forhold til oplysninger af helbredsmæssig karakter, private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Der er dog udveksling af informationer, men kun hvor det er relevant og kun internt mellem de ansatte.

  • Samtykke kan være mundtligt eller skriftligt
  • Samtykket kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den sundhedsperson, der modtager oplysninger
  • Samtykket skal indføres i patientjournalen. Dette gælder også, når patienten frabeder sig videregivelse af oplysninger
  • Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten eller behandling af andre patienter.

Patienten kan frabede sig, at disse oplysninger videregives.

Videregivelse af nævnte oplysninger kan ske uden patientens samtykke, når:

  • det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov
  • videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser.