Turister kan på lige fod med Samsinge få tilbud om sygepleje ifølge Sundhedsloven.

Turister eller sommerhusgæster har normalt fået ordineret sygepleje i hjemkommunen.

Hjemkommunen kan rette henvendelse til sygeplejen i Samsø Kommune og aftale, at vi overtager sygeplejeopgaven i den periode, du befinder dig på Samsø.

Læger kan også rette henvendelse til sygeplejen i Samsø Kommune.

For eksempel øjendrypning, insulingivning eller mindre sårbehandlingsopgaver skal bestilles senest tre dage før ankomst.

 

Større opgaver - som for eksempel kompliceret sårbehandlingsopgaver - skal bestilles senest 14 dage før ankomst.

 

Medicindosering udføres ikke for borgere, der opholder sig i Samsø Kommune i perioder på under tre uger, medmindre særlige forhold taler derfor.

Hvor Samsø Kommunes sygeplejersker skal medvirke ved medicindosering, skal ajourførte medicinliste samt al medicin medbringes.

Sygepleje efter lægehenvisning er gratis uanset hvor i landet, du opholder dig.

 

Hjemkommune skal:

 1. Rette henvendelse til Samsø Kommunes Sygepleje enten pr. telefon, mail eller elektronisk via omsorgsjournal med følgende oplysninger:
  • Patientens navn og cpr
  • Patientens folkeregistreadresse
  • Patientens adresse på Samsø 
  • Hvilken sygepleje der ønskes og hvor ofte
  • Fra hvornår og til hvornår der er behov for sygepleje
  • Andre relevante forhold.
    
 2. Der laves aftaler med Samsø Kommunes Sygepleje omkring
  • Sygeplejerapport
  • Sygeplejeartikler, medicin og lignende.
  • Lægelige kontaktoplysninger

 

 Se kontaktoplysninger nederst på siden