Turister kan på lige fod med Samsinge få tilbud om sygepleje ifølge Sundhedsloven.