Ved utilfredshed med den sygeplejefaglige behandling kan der rettes henvendelse til lederen af sygeplejen.

Se kontaktoplysninger nederst på side.

Hvis problemet ikke derved løses, kan der klages til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan bruge linket i den blå boks nedenunder til at starte din indberetning. Det kræver at du har Nem-ID.
Hvis du ikke har Nem-ID, kan du skrive din klage til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Der er en klagefrist på fem år.