Alle borgere, som modtager hjælp fra sygeplejen, har en kommunal omsorgsjournal.