Hjemmesygepleje er en del af Samsø Kommunes tilbud om sygepleje til alle borgere ifølge Sundhedsloven.