Hjemmesygepleje er en del af Samsø Kommunes tilbud om sygepleje til alle borgere ifølge Sundhedsloven.

Alle, som opholder sig på Samsø, og som har et lægeligt dokumenteret behov for sygepleje, kan få sygepleje uden betaling.

Det vil altid være sygeplejerskens vurdering af din almentilstand, som ligger til grund for, om du får tilbudt besøg i hjemmet fremfor sygepleje på sygeplejeklinikken.

Tilbud om sygepleje tager udgangspunkt i din funktionsevne og individuelle behov.

Sygeplejen vil altid have som mål, at du, eventuelt i et samarbejde med dine pårørende, selv kan varetage opgaven.

Sygeplejen består for eksempel af:

  • Pleje og behandling af alvorligt syge og døende
  • Lægeordinerede behandlingsopgaver såsom sårbehandling, medicinadministration med mere
  • Udredning, behandling og vejledning af sundheds – og helbredsproblemer
  • Koordinering af indsatser i forbindelse med almene og komplekse sygdomsforløb
  • Formidling af kontakt til tværfaglige og tværsektorielle fagpersoner
  • Forebyggende hjemmebesøg.

Du skal rette henvendelse til din praktiserende læge eller, hvis du er indlagt, til hospitalslægen.

Din læge eller hospitalslægen vil sende en henvisning til sygeplejen, som herefter vil kontakte dig for at aftale et besøg.

Alle sygeplejeindsatser leveres som minimum indenfor en uge efter, henvendelsen fra lægen er modtaget.

Akutte sygeplejeindsatser kan dog leveres straks hele døgnet alle ugens dage.

Hvis du ikke er hjemme til den aftalte tid, bedes du venligst meddele det hurtigst muligt på:

Telefon: 87 92 24 80 alle hverdage mellem klokken 7.00 - 7.30 og mellem klokken 12.30 - 13.30.

Du kan også sende en mail til sygepleje@samsoe.dk