Alle arbejdspladser skal ifølge Arbejdstilsynet have en opdateret skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

Dette gælder også for arbejdspladsen i borgerens eget hjem, hvor kommunens personale udfører opgaver.

Der skal udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, når der udføres pleje og behandling i hjemmet af en kommunalt ansat medarbejder.

Det er kommunens arbejdsmiljørepræsentant inden for hvert fagområde, som er anvarlig for udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem i forhold til det arbejde, deres medarbejder skal udføre.

Der bliver lavet en skriftlig arbejdspladsvurdering ved

  • opstart af arbejdet
  • efter behov
  • minimum hvert 3. år.

Det er borgerens ansvar at rette sig efter arbejdspladsvurderingens ansvisninger, såfremt de fortsat ønsker at modtage hjælp fra kommunens personale.