Alle arbejdspladser skal ifølge Arbejdstilsynet have en opdateret skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

Dette gælder også for arbejdspladsen i borgerens eget hjem, hvor kommunens personale udfører opgaver.